Teknoloji Akademisi

Akademi Koordinatörü

Esma BIYIKLI

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 8
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 8
Toplam Başvuru Sayısı: 1951
Toplam Katılımcı Sayısı: 1056
Toplam Kapasite Sayısı: 1188

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Tüm İlçeler

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)


MİSYONUMUZ
Teknoloji Akademisi, Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirttiği üzere 21. yy becerilerini kazanma/kazandırma, eğitimde dijital dönüşümü sağlama, veriye dayalı çalışma, teknolojiyi etkili ve verimli bir araç olarak kullanma amacıyla kurulmuştur.
Bu bağlamda öğretmenlerimizin öğrenme/öğretme faaliyetlerini daha da zenginleştirmek amacıyla seminer dizileri, atölyeler, farkındalık eğitimleri, webinarlar, sektördeki önemli merkezlere ziyaretler düzenlemeyi hedef edinmiştir.

VİZYONUMUZ
Mesleğe başlamış öğretmenlerimizin, eğitimdeki dijital dönüşümünü sağlayıp öğrencileriyle etkili bir iletişim kurması; ders tasarımlarında teknolojiyi bir amaç haline getirmeyip araçsallaştırması; eğitim öğretim faaliyetini dört duvar arasından çıkarıp hayata entegre etmesi; kendi meslektaşlarıyla etkin bir iletişim ağı oluşturması ve onlarla sürekli iş birliği içinde olması; ihtiyaç duyduğu dijital eğitim öğretim materyalini kendi ihtiyaçlarına göre oluşturması ve düzenlemesi; çağın sunduğu yeni yaklaşım ve imkanları eğitim öğretim faaliyetlerine entegresi etmesi Teknoloji Akademisinin temel felsefesidir.

AMAÇLAR
Teknoloji Akademisinin amaçları aşağıda belirtildiği şekilde tasarlanmıştır.
 • Öğretmenin kişisel ve mesleki yeterliliğini, ve uzmanlığını geliştirmek amacıyla ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim programları hazırlamak, içerik üretmek ve uygulamak.
 • Yapay Zeka, Kodlama, Veri Bilimi gibi konularda buluşma, çalıştay, webinar, konferans, workshop… gibi çalışmalar yapmak.
 • Kamu kurumları, STK’lar ve Üniversitelerle işbirliği yaparak; öğretmeni yetiştirmek suretiyle öğrencilere teknolojiyi verimli ve faydalı kullanma konusunda rehberlik etmek.
 • Teknoloji bağlamında ulusal-uluslararası bilimsel, akademik gelişme ve yenilikleri takip edip öğretmenlerimizin teknolojik gelişmelere entegrasyonunu sağlamak ve bu yeniliklere aktif katılım için gerekli tedbirleri almak.
 • Üniversitelerdeki akademik personelle öğretmenlerin ortak çalışmasına zemin hazırlamak.
 • Öğretmen eğitimlerinde  interaktif yöntem ve tekniklerle e-ortamlar oluşturmak ve online eğitim ortamı hazırlamak.
 • E-Learning yöntemiyle Akademide verilen eğitimlerin e-kütüphanesini oluşturmak.
 • Akademiye katılan öğretmenlere öğrencilerini ulusal ve uluslar arası yarışmalara hazırlamaları için mentörlük desteği vermek.
 • Öğretmenlerin potansiyellerini ortaya çıkartarak onları Atölyeller arcılığıyla Akademi eğitici ağına kazandırmak.
DANIŞMANLAR:
Dr.Öğr.Üyesi İrfan ŞİMŞEK

TARİHÇE: 
Teknoloji Akademisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şubat 2018'de kurulmuştur. Teknoloji Akademisi Akademisi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde 2018 Şubat ayında Enstitü olarak kurulmuş, 2019 yılında akademi ve açılan yeni atölyeleriyle 40 kişilik kursiyer kapasitesini  270 kursiyere çıkarmıştır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle planlanmış yeni Atölyeler ile 2000 üzerinde öğretmene hizmet verilmiştir. Atölyeler haricinde Seminer dizileri, Webinarlar da gerçekleştirilmiştir. 

HABERLER:
Akademimizle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

DUYURULAR
Değerli Öğretmenim,
 • Açılacak atölyelerde genel olarak branş sınırlaması olmayacaktır; Ancak bazı atölyeler ön yeterlilik gerektirdiğinden başvurularda branş sınırlaması olan atölyelerde mevcuttur. Atölye künyelerinde belirtilen branş kısıtlamaları görülmektedir.
 • Teknoloji Akademisi ilk açıldı 2018 yılında 40 öğretmenden oluşmaktaydı. 2019 yılında artan talep üzerine 1 Akademi ve 6 Atölye açılarak bu sayı 270’e çıkartıldı. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 2000'nin üzerinde öğretmene ulaşmayı başardık. 
 • Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 5/1 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir.
 • Akademi çalışmaları için ıslak imzalı yoklama listeleri tutulmaktadır.

ATÖLYELER


 1. Etkileşimli Dijital Öğretim Tasarımı Atölyesi
 2. Uygulamalı Yapay Zeka Atölyesi
 3. Raspberry Pi ve Single Board Computer Atölyesi
 4. Arduino ve mikrodenetleyici Atölyeleri
 5. Unity ile Artırılmış Gerçeklik Atölyesi
 6. 3D Yazıcı Temel Tasarım Atölyesi
 7. 3D Tasarım Atölyesi (3Ds max)
 8. Unplugged Kodlama Atölyesi
 9. Mobil Uygulama Atölyesi

 

YAYINLAR
Atölye çalışmaları aylık olarak e-bülten olarak web sitemiz üzerinden yayınlanır.

KURUMSAL İLİŞKİLER
Teknoloji Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul’daki resmi, özel ve vakıf üniversiteleriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Akademimiz amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

EĞİTİM YERİ / GÜNLERİ
Teknoloji Bilimler Akademisi olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında çalışmalarımız uzaktan çevrimiçi yürütülecektir.

EĞİTMENLERİMİZ
Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ
Ahmet ŞENOL
Ali ÇİMEN
Bayram GAYGUSUZ
Bekir KURT
Bora KARAKUŞ
Ersin KUZU
Hakan ERKAN
İsmail KURT
Kasım Uysal
Necmi DEMİRKESER
Onur Yıldırım
Orhan Celep
Özbay SARIÇAM
Sefa Meral
Ümit UĞURLU
Yasin ÇORAKLI
Cezmi ÖZDEMİR


Esma BIYIKLI
Teknoloji Akademisi Koordinatörü
Yapay Zeka Eğitimleri

Tanımlanmış yorum bulunamadı.