Astronomi Ve Uzay Bilimleri Akademisi

Akademi Koordinatörü

Zehra Esra BALKAN

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 12
Açık Faaliyet Sayısı: 2
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 10
Toplam Başvuru Sayısı: 1043
Toplam Katılımcı Sayısı: 324
Toplam Kontenjan Sayısı: 940

Faaliyet Yeri: Kadıköy

Faaliyet Yeri: Fatih

Faaliyet Yeri: Beyoğlu

Faaliyet Yeri: Fatih

Faaliyet Yeri: Fatih

Faaliyet Yeri: Beyoğlu

Faaliyet Yeri: Üsküdar

Faaliyet Yeri: Üsküdar

Faaliyet Yeri: Üsküdar

Faaliyet Yeri: Üsküdar

Faaliyet Yeri: Fatih

Açıklamalar

“Astronomi (Gökbilim) tarihi insanın genişleyen ufkunun tarihidir.”
Edwin Hubble(1889-1953)

Astronomi, uzaya açılmaya hazırlanan insanlığın en temel ve eski öğretisidir. İçinde matematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji gibi temel bilimleri harmanlanmıştır. Arkeoloji ile iç içedir. Bilgisayar ve teknoloji vazgeçilmez tamamlayıcılarıdır.
Modern Dünyada birçok ülke Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında her geçen gün yeni araştırmalarla sesini duyurmaktadır.Bu alanda ciddi bütçeler ayrılmaktadır. Teknolojinin gelişmesinde Astronomi ve Uzay Bilimleri öncü roller üstlenmektedir.
Ülkemizde de bu alana olan ilgi her geçen gün artıyor. 13 Aralık 2018 tarihinde kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile geleceğe yönelik hedefler belirlenmeye başlamıştır.1,5 metre ayna çaplı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Teleskobundan sonra 4 metre ayna çaplı Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobu Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın sayılı teleskoplarından olma yolunda kısa süre sonra açılacaktır.
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında yenilenen müfredat programları nedeniyle ortaokullardailk üniteler Astronomi ve Uzay Bilimleri konularından oluşmuş ve müfredata güncelgelişmeler ve olaylar eklenmiştir. Buna bağlı olarak öğretmenlerin Astronomi ve Uzay Bilimleri konularına yönelik hazır bulunmuşluk düzeylerinin arttırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buradan yola çıkan İstanbul Öğretmen Akademileri, Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi iki hedefe yönelmiştir;
  • Astronomi ve Uzay Bilimleri konularındaki farkındalığın toplumda yaygınlaştırılması,
  • Öğretmenlerin Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili temel konularda bilgilendirilmesi, beceri ve donanımlarının arttırılması ve dolayısıyla bu gelişime açık sürecin,müfredat programları yoluyla öğrencilere aktarılması.
Okullarımızda Sınıf Öğretmenleri, Fen Bilgisi, Fizik ve Teknoloji öğretmenleri başta olmak üzere; öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi,böylece yetişen kuşakların Bilim’i yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini, öğrenme faaliyetleri ve öğretim ortamlarına bilimsel bakabilmelerinisağlamaktır.
Akademinin eğitimleri ülkemizin en gelişmiş ve modern donanımlı İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü binasında yapılacaktır.
Tarihi İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde mükemmel bir bahçede bulunan bina kompleksi önüne kadar kendi aracınızla gelip park edebileceksiniz!

Eğitim Yeri:
Eğitimler, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üye ve yardımcıları tarafından verilecektir. Başka üniversitelerden konuk öğretim üyeleri de katkı sağlayabilir.

İşbirliği:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İstanbul Üniversitesi
Türk Astronom Derneği
 
Katılımcı Grubu:
Astronomi ve Uzay Bilimleri konusundaki temel ve güncel bilgileri mevcut müfredata paralel biçimde öğrencilerine hızla aktarabilecek, projeler geliştirebilecek, öncelikle Fen Bilimleri ve Fizik öğretmenlerinden oluşan 40 kişilik gurup. Diğer branşlarda katılabilir.

Eğitim Süresi:
Eğitim güz döneminde haftada bir gün olmak üzere, Cuma akşamları saat 17:00 – 20:00 arasında oturumlar halinde 10 hafta boyunca gerçekleştirilecektir.

Program
Faaliyet başvuru ekranında mevcuttur.