Türk-İslam Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi

Akademi Koordinatörü

İsmail ERDOĞAN

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 1
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 1
Toplam Başvuru Sayısı: 164
Toplam Katılımcı Sayısı: 75
Toplam Kapasite Sayısı: 95

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Akademisi
Medeniyet harmanı diyebileceğimiz topraklarda yaşayan bizler, kadim tecrübemiz itibariyle insanlığın düş ve düşün dünyasına altın kalemlerle nakşedilecek eserlere imza attık. 

Ana yurt Orta Asya’da başlayan hikayemizin İslam diniyle kesişmesi sonrası suyundan içip ekmeğinden beslendiğimiz coğrafyaların artması ve farklı kültürlerle etkileşim, zengin bir bilgi ve keşif literatürünün oluşmasını sağladı. Bu literatür, edebiyattan coğrafyaya, fenni ilimlerden sanata, riyaset tarihinden sosyal bilimlere bir dizi alanı kapsar. 

Bu alanlarda her biri birer yıldız olan isimler, yüzyıllar boyu daha güzel bir dünyanın inşası için çalışarak bize yüz akı eserler bıraktılar. Temel ve kurucu eserleri baz alarak hayatı yeniden yorumlayan insanlar bu medeniyet yarışını daha da ileriye götürdüler. Herhangi bir kesinti olmadan günümüze kadar gelen bu yarışın bugüne yansıması, geçmişin şaşalı görüntüsüne nazaran biraz sönük kalıyor. Bunun arka planında ise her şeyden önce bilgi eksikliği yatıyor. Tarihin gördüğü en güzide medeniyete imza atmış olan bizler, yaptıklarımızın ne olduğunu ve hangi saiklerle yaptığımızı yeterince bilmiyoruz. 

İnsanlık tarihi bize göstermiştir ki, kendi ruh köklerini unutan milletler başka milletlerin güdümüne girerler. Bizim gibi ruh kökleri derinlere giden ve ortaya koyduğu tecrübelerle insanlık tarihinde yol gösterici olmuş bir milletin herhangi bir güdüme girmesi düşünülemez. Düşünülemez ama bugün, Batı uygarlığının hegemonik yaklaşımına maruz kalarak düşünce tarihinde sanki sadece onlar varmış ve bütün keşifleri onlar yapmış gibi bir yaklaşım var dünyada. Dünyada ve bizde. Bizim için kabul edilemeyecek bu durumun ortadan kaldırılması, ait olduğumuz medeniyeti tanımak ve kurucu isimlere/metinlere dönmekle olur. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk-İslam tecrübesinin düşün ve bilgi alanına yaptığı katkılarla ilgili farkındalık oluşturmak ve öğretmenler üzerinden eğitim-öğretim hayatına dokunuşlar gerçekleştirmek için bir akademi kurmaya karar verdi. Türk İslam Bilimi Ve Düşüncesi Enstitüsü adıyla ders ve etkinliklerin yapılacağı bu akademiye başvurularınızı bekliyoruz.

Mekan:
Online

Gün ve Saat:
Pazartesi Günleri 17:30 / 19:00

Koordinatör: İsmail Erdoğan

Hocalarımız:

Teoman Duralı
İhsan Fazlıoğlu
Yusuf Kaplan
Tahsin Görgün
Savaş Barkçin
Necdet Subaşı
Ömer Türker
Abdurrahman Arslan
İbrahim Halil Üçer
Baha Zafer
Ekrem Demirli
Taha Yasin Arslan
Abuzer Dişkaya
Muharrem Kesik
Sefa Özkaya
Salih Uçak
Elif Baga

Açılması Planlanan Atölyeler:
BİLGİ, İLİM, DOĞA FELSEFESİ, BİLİM, FELSEFE VE DÜŞÜNCE KAVRAMLARI
İSLAM MEDENİYET HAVZASINDA ASTRONOMİ VE GÖZLEMEVLERİ
GÖRELİLİK VE KUANTUM TEORİLERİNE GİRİŞ
GAZALİ VE TEHAFÜT GELENEĞİNİN FELSEFİ DEĞERİ
TÜRK-İSLAM VARLIK TELAKKİSİNİN MEKANSAL TEZAHÜRÜ: TÜRK EVİ BİR MEDENİYET FELSEFESİ OLARAK DİVAN EDEBİYATI

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.