Sosyal Bilimler Akademisi

Akademi Koordinatörü

Sema KÜÇÜKALİOĞLU

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 7
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 7
Toplam Başvuru Sayısı: 773
Toplam Katılımcı Sayısı: 368
Toplam Kapasite Sayısı: 495

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

                                                                   Öğrenme, ‘Soru Sormak’la başlar; öğretme ise, ‘Cevap Aramak’la.

TANIM

Sosyal Bilimler, insanı, insanlar arasındaki ilişkiyi ve doğal olarak toplumu konu edinen bir üst disiplin olarak karşımıza çıkar. İnsan gibi, hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal olan, karmaşık bir varlığı incelemenin güçlüğü nedeniyle esasen sosyal bilimler için bir tanım yapmak, hele hele ona bir çerçeve çizmek oldukça zordur. Zira bu karmaşık yapının ilişki içinde olduğu çok sayıda alt disiplin olduğu gibi pek çok üst disiplin de vardır. Bu nedenle ‘özünde “insan” olan bu bilimin asıl meselesi de insandır.’ (1), demek hem tanımı kolaylaştıracak hem de meseleye yaklaşımımızın çerçevesini çizecektir. Bir başka deyişle, sosyal bilimlerin konusu, amacı, felsefesi, vizyonu ve dahi misyonu buna göre şekillenecektir.

O halde “Sosyal bilimlerin konusu, amacı nedir?”, “Ne işe yarar?” sorularının cevabını bulmak, en azından aramak gerekir. Bu problem üzerinden meseleye bakarsak, bu bilimlerin amacı insanı görünür kılmak, toplumsal var oluşunu gerçekleştirmektir.

Var olmak insanı inşa etmektir, esasen. Bu sebeple akademimizin asıl meselesi budur, diyebiliriz. Bani olmak gibi iddialı olmamakla birlikte, bu konuda destek olmayı hedeflediğimizi söylemek hiç de abartılı olmayacaktır, kanaatimizce. Cümleye yeniden başlarsak: Akademimizin felsefesi, insanın, yani siz değerli katılımcılarımızın kendini inşa etmesine katkıda bulunmaktır. Bu minvalde akademimize müracaat eden öğretmenlerimizi hem kişisel hem de akademik anlamda desteklemeyi hedefliyoruz.

Dr. Sema Küçükalioğlu Özkılıç

Sosyal Bilimler Akademisi Koordinatörü

VİZYON

 • * Maarif davasını benimsemiş,
 • * Eleştirel düşünebilen,
 • * Girişimci ve yenilikçi,
 • * Alanında öncü sosyal bilimci öğretmenler yetiştirmek.

MİSYON

 • * Çağın ihtiyaçlarına göre kendini yenileyen,
 • * Kurumlar arası iletişim ve etkileşime önem veren,
 • * Disiplinler-arası çalışmaları önceleyen,
 • * Eğitim ve öğretimde uzmanlığa giden yolu ısrarla arayan,
 • * Proje üreten,
 • * Sosyal Bilimler alanındaki gelişmeleri takip eden,
 • * Yeni ve teknolojik atılımları önemseyen,
 • * Eğitimde uygulanabilir eğitim yöntem ve teknikleri öğrenip paylaşan,
 • * Toplumsal ve etik değerlere sahip,
 • * Strateji ve değer yaratan,
 • * Başta üniversiteler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarıyla var olmayı amaçlayan,
 • * Bilim ve sanatı paydaşlarına ulaştırmayı gaye edinmiş bir akademi olmak.

AMAÇLAR

Sosyal Bilimler Akademisinin vizyon ve misyonu doğrultusunda amaçlarımız aşağıya çıkarılmıştır:

 • *Öğretmenin yetkinliğini, kalite ve uzmanlığını geliştirmek maksadıyla eğitim programları hazırlamak, içerik üretmek ve uygulamak.
 • * Üniversiteler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başta okullar olmak üzere toplumun bütün kademlerine değer üretmek.
 • * Akademiye öğretmen seçimi ve eğitimiyle ilgili bütün süreçleri yürütmek.
 • * Sosyal Bilimlerde ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları takip edip aktif katılım için gerekli tedbirleri almak.
 • * Sosyal Bilimlerde sempozyum, kongre, kurultay, konferans, panel workshop… gibi bilimsel çalışmalar yapmak.
 • * Üniversitelerdeki akademik personelle öğretmenlerin ortak çalışmasına zemin hazırlamak.
 • * Sosyal Bilimlerde interaktif yöntem ve tekniklerle e-ortamlar oluşturmak ve sürekli bir eğitim ortamı hazırlamak.
 • * Sosyal Bilimler Akademisine katılan öğretmenlerin branşlarına göre üniversitelerin anabilim dallarıyla birebir çalışmalarını sağlamak.
 • * Akademiye katılan öğretmenlerin bilimsel hazırlık yapmalarını sağlayarak, alanlarıyla ilgili akademik içerikler üretimlerini sağlamak.
 • * Öğretmenlerin alana katkı sağlamaları için çeşitli “uygulama atölyelerine” katılımını sağlamak.
 • * Eğitim alanındaki çağdaş yaklaşımları izleme, bütüncül ve disiplinler arası yöntem ve teknikleri kullanabilme yeteneği kazandırmak.
 • * Sosyal bilimler alanında yapıcı ve yaratıcı öğretmenler yetiştirmek.
 • * Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak “sosyal sorumluluk projeleri” yapmak.

TARİHÇE

Sosyal Bilimler Akademisi, İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde,Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmanın ardından 2016 yılında enstitü olarak kuruldu. 2019 yılında da farklı bir anlayış ve programla akademi olarak yeniden yapılandırıldı.

HABERLER

Akademimizle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

DUYURULAR

 • * Sayın Katılımcı Adayı, 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılı başvurularımız internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru formunu dikkatlice doldurmanızda fayda vardır.
 • * Başvurularda Türkçe/Edebiyat, Din Kültürü ve Meslek Dersleri, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Rehberlik), Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya), Yabancı Dil Grubu (Almanca, Fransızca İngilizce Arapça vs.), Eğitim Bilimleri (Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik) olmak üzere ilgili branşlardan toplam 40 asil ve 10 yedek katılımcı adayı kura yöntemiyle seçilecektir.
 • * Seçimlerde alanında yüksek lisans ve doktora bitirmiş olmak veya bu programlara kayıtlı aktif öğrenci olmak tercih sebebidir.
 • * Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 5/1 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir ve herhangi bir belge verilmez.
 • *Tüm faaliyet ve atölyeler çevrimiçi olarak yapılacaktır.

FAALİYET VE PROJELER

Sosyal Bilimler Akademisine devam eden katılımcılarımız dönem sonunda aldıkları eğitim, yaşadıkları tecrübe ve gelişen alan bilgileriyle;

 • * Bilimsel toplantılara -panel, çalıştay, sempozyum, kongre gibi- aktif olarak katılacak, tam metinli bildiriler sunacaklardır.

 • * Katılımcılar, görevli oldukları okul veya kurumlarda aldıkları tecrübeyi paylaşıp öğrenciler başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkileşimli eğitimler tasarlayacaklardır.

 • * Katılımcılar, eğitim gördükleri Anabilim dalında “Hakemli Makale veya Kitap Bölümü” yazacak, bu çalışmalar tasarlanan “Ortak Kitap” ve/veya hakemli dergilerde yayımlanacaktır.
 •  
 • * Eğitimi başarıyla tamamlayan ve yayım yapan katılımcılar, dönem sonunda “katılım belgesi” alacaklardır.

 • KURUMSAL İLİŞKİLER

Sosyal Bilimler Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul’daki resmi, özel ve vakıf üniversiteleriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Akademimiz amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.


                                                                                                                                                      DANIŞMANLARIMIZ

BİLGİ KURAMI ÇALIŞMALARI
Seyfi Kenan, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi 
Akif Pamuk, Dr.; Marmara Üniversitesi 
Emine Aydın, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi 
Faruk Levent, Doç. Dr.;  Marmara Üniversitesi
Gül Tuncel, Doç. Dr.; Marmara Üniversitesi
Halil Ekşi, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi 
Latif Beyreli, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi
Levent Deniz, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi
Mustafa Uslu, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi 
Orhan Çanakçı, Dr.; Marmara Üniversitesi

İSTANBUL ATÖLYESİ
Abdülkadir Emeksiz, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi
Beşir Ayvazoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Cemalettin Şahin, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi
Coşkun Yılmaz, Dr.; İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Feridun Emecen, Prof. Dr.; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Fethiye Erbay, Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi
Hayri Fehmi Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Hayrullah Cengiz, Ayasofya Müzesi
Kemalettin Kuzucu, Prof. Dr.; Marmara Üniversitesi
Mehmet Samsakçı, Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi
Mesut Ayar, Prof. Dr.; Kırklareli Üniversitesi
Sedat Bornavalı, Yrd. Doç. Dr.; Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Rehberler Odası
Vahdettin Engin, Prof. Dr.; Galatasaray Lisesi
Yahya Geylan, TRT ve Üsküdar Musiki Cemiyeti 
Yunus Uğur, Dr.; Marmara Üniversitesi
Zeynep Tarım, Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

Yakup Ayaydın, Dr.; Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Atölye Yürütücüsü
Alpay Aksin, Dr. Ögr. Üyesi; Amasya Üniversitesi
Duygu Mutlu Bayraktar, Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Fidan Bayraktutan, Dr.; İstanbul Üniversitesi
Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, Doç. Dr.; Yeditepe Üniversitesi
Özcan Erkan Akgün, Doç. Dr.; İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Selçuk Hünerli, Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sevda Küçük, Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Sezer Köse Biber, Dr. Ögr. Üyesi; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Veysel Coşkun, Dr. Ögr. Üyesi; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
                                                                                               
                                                                                                                                                         PLANLANAN ATÖLYELER

 BİLGİ KURAMI ÇALIŞMALARI

Akademinin kendi çalışması bu başlık altında verilecektir. On dört hafta olarak planlanan eğitimler, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, bilimsel hazırlık çalışmalarından ibaret olup 9 haftalık bir eğitimden ibarettir. Epistemoloji, bilgi sosyolojisi ve kaynakları; bilimin doğası ve bilim felsefesi; araştırma okuryazarlığı gibi konu başlıklarının yer aldığı bölüm, üniversitelerimizde alanında uzman hocalarımız tarafından verilecektir. İkinci bölüm ise, rehberlik aşamasıdır. Bu bölümde de, proje/bildiri/makale gibi akademik metin yazma; panel/sempozyum/çalıştay planlama ve tasarlamaya ilişkin sunumlar, örnekler verilecektir. Tüm bu çalışmaların sonunda katılımcılardan akademik metin yazmaları ve etkinlik tasarlamaları istenecektir.

İlk Aşamadaki hazırlık derslerinin, Kasım-Aralık aylarında; ikinci aşamadaki rehberlik derslerinin de Şubat-Mart aylarında haftalık olarak verilmesi planlanmaktadır.

 

İSTANBUL (2) ATÖLYESİ

Kimilerimizin yalnızca yaşadığı, kimilerimizin sadece doğduğu, kimilerimizin de hasbelkader bulunduğu bu şehir, hem nev-i şahsına münhasır hem de tüm kültürlerin buluştuğu kucaklayıcı bir niteliğe sahip. Bir okul esasen…

«İstanbullu olmasak da bu şehri layıkıyla yaşamayı bilmeliyiz.» düşüncesinden hareketle Akademimiz bünyesinde İstanbul Atölyesi açmayı planladık. Zira bu sayede katılımcılarımızın hem yaşadıkları şehri yakînen tanımalarına imkân tanımış hem İstanbul’u tarihi/coğrafyası/efsaneleri/hikâyeleri/mimarisiyle alanında uzman olan akademisyenlerden eğitim almasını sağlamış hem de edindikleri/öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkânı tanıyarak ‘İstanbul’u nasıl yaşayabilirim veya anlatabilirim?’in cevabını bulmalarını kolaylaştırmış olacaktık.

Bu çerçevede atölyemizin iki aşamadan oluşması planlandı:

İlk aşamada eğitim seminerleri yer almaktadır. Söz konusu seminerleri çeşitli üniversitelerimizde ya da kurumlarımızda görev yapan ve İstanbul ile ilgili çalışmaları olan akademisyenlerimiz verecektir.

İkinci aşamada ise, Haliç ve Boğaziçi’ne iki tur düzenlenecekve bu turlarda gezilen mekânın tarihi, coğrafyası, florası, faunası, mimarisi, kültürel özellikleri gibi daha önce seminerlerde verilen konu başlıkları üzerinden tanıtım gezisi yapılacak ve katılımcılara örnek bir çalışma sunulacaktır. Katılımcılar, tüm bu çalışmalar sonunda ve edindikleri bilgiler ışığında İstanbul’un herhangi bir mahallesi, semti, mekânı ve/veya tarihi anıtsal eserini tanıtacakları bir gezi tasarlayacaklardır. Ardından hazırladıkları çalışmayı sanal ve/veya gerçek ortamda sunacaklardır.Dileyen katılımcılar İstanbulile ilgili makale hazırlayıp yayımlayabilecektir.

 İstanbul Atölyesine Kimler Katılabilir?

İstanbul’u «Seven», «Tanımak» ve dahası «Yaşamak» isteyen akademi katılımcılarına açık olacaktır. Ancak okullarda kulüp çatısı altında gezi yapmak ve İstanbul’un tarihini ve coğrafyasını tanıtmakla nispeten mükellef olan Tarih ve Coğrafya öğretmenlerine öncelik tanınacaktır. Atölyenin kontenjanı 30 kişiyle sınırlı olacaktır.
İstanbul Atölyesi Rehberi için TIKLAYINIZ.
istanbul Atölyesi Tur Programları için TIKLAYINIZ.

TARİHYAZIMI ATÖLYESİ

«..Modernist  dönemde  tarih  insanların  geçmişte  yaptıklarının  (olay)   yer   ve   zaman   göstererek   belgelere dayanarak neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen nesnel bir bilim olma iddiasını taşıyordu. …
Post-modern tarihyazımı -ise- 1980’lerden sonra başladığında; geçmişteki gerçek ile bugün yazılan tarih ayrılmıştır. Geçmişi olduğu gibi değil ancak kaynakların elverdiği ölçüde yakın bir şekilde ortaya konabileceği iddia edilmiştir. Post-modern tarihyazımı kendisi otorite olma iddiasında bulunmayan ancak yine de bir yeni anlatı ortaya koyan ve bunu yaparken de okuyucu ile otorite olmayı bölüşen ve okuyucuya yeni bir alan açan bir anlayış takip eder. Tabi bu anlayış tarih eğitiminde de ezberci değil yapılandırmacı bir bakış açısı getirir.» (3)

Prof. Dr. İlhan Tekeli, modernist ve post-modernist dönemde tarih bilimi ve tarihyazımı hakkındaki bu cümlelerinde, post-modernist dönemin tarih bilimine getirdiği ontolojik, epistemolojik ve metodolojik farklılıklara kısmen işaret eder. Tekeli, ayrıca, tarihin alanını sürekli genişlettiğinden bahisle, tarihçilerin gündelik hayatımızın her alanında daha aktif ve yaratıcı olarak yer aldığını söyler.

Bu tablo, tarihi olduğu kadar tarihyazımını daha da önemli hale getiriyor. Zira artık tarihçiler hayatın her alanında aranılan yahut danışılan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bir dizi platosunda kimi zaman sosyal medya fenomeni kimi zaman da birçok disiplini besleyen birer araştırmacı-yazar olarak görüyoruz onları.

Bu nedenle amacımız; tarih bilimine yeniden ve yeni bakış açılarıyla bakmalarına imkân tanımak; tarihyazımı çalışmalarına katkıda bulunmak; tarihi meselelerin disiplinlerarası bir anlayışla incelenmesini kolaylaştırmak; tarih alanında yüksek lisans ve doktora yapan yahut akademik çalışma yapmak isteyen katılımcılarımızı desteklemek; katılımcılarımızı alanında yetkin akademisyen/hocalarla buluşturmak

 Tarihyazımı Atölyesine Kimler Katılabilir?

Tarih alanında çalışma yapan ve yapmak isteyen tüm Tarih/Sanat Tarihi Öğretmenleri katılabilir.

 Nasıl Bir Atölye Tasarlıyoruz?

Bu atölyede tarih felsefesinden metodolojisine, oradan çeşitli tartışmalara ve makale yazımına kadar birçok başlık bulunuyor. Ayrıca sanal ve/veya gerçek ortamda arşiv çalışması da yer alıyor.

Eğitimler alanında yetkin hocalarımız tarafından verilecektir. Ayrıca yakın tarihimize yahut günümüzden geçmişe baktığımız ve gündeme dair tartışma konusu olan konularla ilgili olarak hocalarımızı davet edeceğiz. Böylece katılımcılarımız sanal ortamda da olsa akademisyen hocalarımızla görüşme fırsatı bulmuş olacaktır.

Atölyedeki tüm çalışmalar çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler sonunda katılımcıların çalışmalarıyla ilgili metinlerin tarih araştırma yöntem ve tekniğine uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.

                                                                 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI ATÖLYESİ

Ülkemizde, Dünya’daki gelişmelere paralel olarak, özellikle son yıllarda teknolojinin eğitime entegre edilmesi noktasında bir çok çalışma yürütülmektedir. Bu bağlamda ilk olarak Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi geliştirilerek okulların teknolojik altyapı ile donatılması hedeflenmiş; bunun yanı sıra ders ortamında teknolojinin kullanılması amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurularak eğitim-öğretim paydaşlarının kullanıma açılmıştır. Ancak tüm çaba ve gayretlere rağmen yine de eğitim teknolojilerinde kat edilmesi gereken uzun bir yolumuzun olduğu da açıktır. Zira dünyaca içinde bulunduğumuz pandemi koşulları teknolojiyle ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Dolayısıyla pandemi sürecinde eğitim-öğretimin sürdürülebilirliği meselesi bir yandan yıllardır süren çaba ve gayretleri daha görünür kılarken diğer yandan da eğitim camiası olarak bizleri teknolojiye maruz bıraktı. Bir başka açıdan bu durum ve şartlar öğretmenlerin teknolojiyi derslerine nasıl uyarlayabilecekleri ve bilgiyi pratiğe aktarmada kullanılacak yöntem ve tekniklerin neler olabileceği sorununu da gündeme taşıdı. Bu cümleden olarak; atölyemizde söz konusu sorunu bir nebze olsun gidermeye çalışarak Sosyal Bilgiler derslerinde öğretmenlerin teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmelerine yönelik becerilerini geliştirmelerini hedefledik. Böylelikle pandemi nedeniyle belirginleşen dijital yeterlilik becerilerini geliştirmelerini önceleyerek Sosyal Bilgiler öğretmenlerine uzaktan eğitimde alternatifler oluşturmalarına katkı sağlamayı umuyoruz.

Başvuru koşulları nelerdir?

1. Atölye çalışmalarına yalnızca Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya branşlarında İstanbul'da görev yapan öğretmenler katılabilir.
2. Temel bilgisayar becerilerine sahip olmak gerekmektedir.
3. Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda istekli olmak ön koşuldur.
4. Atölye çalışmaları sonunda katılımcılar teknoloji becerilerini sergileyebilecekleri sunumlar hazırlayacaklardır. 

DİSİPLİNLER ARASI DERS TASARIMI ATÖLYESİ

Mevcut eğitim sürecinde disiplinler arası ilişkilendirmeyi temel alarak bu sürecin öğrenci ve öğretmen kazanımları, öğretim tasarımında yenilikçi yöntem ve teknikler (5E, SCAMPER vb.), Web 2.0 araçlarının öğretim tasarımında etkin kullanımı, değerlendirme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularına değinilecektir. Küçük gruplarla yapılacak olan atölye çalışmalarında ise örnek ders planlarının incelenmesi, örnek ders tasarımlarının gruplarda hazırlanarak, sunulması amaçlanmıştır. Katılımcılar her hafta mini görevlerini tamamlayarak atölye çalışmalarına dahil olacak ve öz değerlendirme çalışması ile süreci tamamlayacaktır.

Eğitim Konuları; 

 • Disiplinler Arası Öğretim
 • Ders Tasarımı
 • Yenilikçi Yöntem ve Teknikler
 • Web 2.0 araçlarının Öğretim Tasarımında Kullanımı
 • Ders Tasarımlarının Değerlendirilmesi 

Eğitimde Kullanılacak Araçlar; Nearpod, Quiziz, Padlet, Polleverywhere
Ders Programı;
09 Şubat 2021 Disiplinlerarasılık ve Öğrenim Sürecinin Tasarımı
16 Şubat 2021 Disiplinlerarası Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri
23 Şubat 2021 Disiplinlerarası Ders Uygulamaları ve Örnekler

Danışman ve Eğitmen: Dr. Zuhal Yılmaz Doğan

Moderatör Ekibi:

Moderatör

Branş

Okul

Banu Yurtseven

 

İngilizce

Çamlıca Kız AİHL

Funda Bayraktar

 

Felsefe

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi

Güner Özen

 

Türk Dili Edebiyatı

Kartal AİHL

Hacer Özcan

 

Matematik

Kadıköy Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu

İlker  Çoban

Felsefe

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Serkan Solmaz

 

Bilişim

Beşiktaş Halk Eğitim

EĞİTİM YERİ / GÜNLERİ

Eğitimler Çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Bilgi Kuramı Çalışmaları: Cumartesi 14.00-15.30

İstanbul Atölyesi: Cumartesi 16.30-18.00

Sosyal Bilgiler Dersinde Teknolojinin Kullanımı Atölyesi: Salı 17.30-19.30

Disiplinler Arası Ders Tasarımı Atölyesi: Salı 18.00-19.30


(1) Bu nedenle afişte "insan eskizi" tercih edildi.
(2) İstanbul Atölyesi afiş fotoğrafı, Muratcan Boğatepe'ye aittir.
(3) Mehmet Salih ERKEK-Ahmet VURGUN, (Ed. Ahmet Şimşek), "Usta Tarihçilere Göre Çalışma Alanları", Tarih İçin Metodoloji, Pegem Akademi, İstanbul 2018, s. 58-114.

Tanımlanmış yorum bulunamadı.