Erken Çocukluk Dönemi Akademisi

Akademi Koordinatörü

Nurcihan ASLAN

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 16
Açık Faaliyet Sayısı: 1
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 15
Toplam Başvuru Sayısı: 4138
Toplam Katılımcı Sayısı: 1447
Toplam Kapasite Sayısı: 2289

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

VİZYON

Ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak için bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek veren, her zaman öğrenmeye açık, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş, alanında kabul gören ve tercih edilen öğretmenler yetiştirmek.

MİSYON

Okul öncesi öğretmenlerimizin gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak ihtiyaçları doğrultusunda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik, eğitimde bilimsel verilerle etkisi yüksek farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme-öğretme süreçlerini zenginleştirmelerine olanak sağlayan, geçerliliği ve güncelliği kabul gören ve paydaşları için nitelikli kariyer programı  sunarak mesleki motivasyonlarını artırmaya yönelik bir akademi olmak.

AMAÇLAR

2023 Eğitim Vizyonu Erken Çocukluk Dönemi Eğitiminin  niteliğini artırmaya yönelik belirlenen hedefler  ile yapılandırdığımız akademimizin amaçları :

  • Okul Öncesi öğretmenlerinde erken çocukluk dönemi çocuklarının gelişim alanlarını(bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal ,öz bakım becerileri ) desteklemeye yönelik, bilimsel verilerle desteklenmiş alternatif yaklaşım/yöntem ve teknikler hakkında farkındalık yaratarak içerik üretmeleri ve uygulamalarına zemin hazırlamak,
  • Okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tutum, davranış ve öğretmenlik becerilerine farklılık kazandıracak eğitim içerikleri hazırlamak,
  • Eğitim içerik ve faaliyetleri planlanırken, okullar, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar, sanatçılar ve aileler ile işbirliği yapmak,
  • Okul öncesi öğretmenler arasında deneyim paylaşımı ve iş birliğini geliştirmek,
  • Okul öncesi eğitim alanında çalışan akademisyenler ile okul öncesi öğretmenleri işbirliklerine alan açmak,
  • Hazırlanan eğitim içeriklerinin, eğitim faaliyetlerinin planlama koordinasyon ve takibini yapmak,
  • Akademiye öğretmen seçimi ilgili süreçleri yürütmek,
  • Okul öncesi öğretmenlerinin alanları ile ilgili planlanan “uygulama atölyelerine” katılımını sağlamak,
  • Disiplinler arası eğitim yaklaşımının eğitim süreçlerindeki faydalarının farkında olan ve disiplinler arası yaklaşımı kullanarak öğrenme süreçleri geliştiren öğretmenler yetiştirmek,
  • Akademi Öğretmenlerinin birbirleri ile okullar arası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak “sosyal sorumluluk projeleri” geliştirmelerini/yapmalarını sağlamak,
  • Akademi eğitimlerine katılan öğretmenler ve eğitimcilerin katkılarıyla oluşturulan içeriklerden oluşan sempozyum düzenlemek.
DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZ;

Erken çocukluk dönemi çocukların öğrenmeye en açık olduğu, birçok beceri için kritik süreçleri içerisinde barındıran bir süreç. Bu sürecin nitelikli bir şekilde yapılandırılması okul öncesi eğitimin temel amaçlarındandır. Okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılmasındaki en önemli aktör ise değerli öğretmenlerimizdir. Okul öncesi eğitimin niteliğini artırmak amaçlı gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, mesleki yetkinliklerimizi geliştireceğimiz akademimizde sizleri bu süreci paylaşmaya ve birlikte üretmeye bekliyoruz.


DANIŞMANLARIMIZ

Prof. Dr. Belma Tuğrul
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Ozana URAL
Marmara Üniversitesi

TARİHÇE:


İlk Öğretmen Akademisi, kendini geliştirme, yenileme, öğrencilerine daha fazla katkı sağlama ihtiyacı duyan ve arayışı içinde olan öğretmenlerimize, kapı aralamak için İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında, 2018/2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmiştir. Okul Öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik olarak açılmıştır.2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Erken Çocukluk Dönemi Akademisi ismi ile sadece okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak planlanmıştır.

HABERLER:

Erken Çocukluk Dönemi Akademisi İle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Resmi İnternet Sitesi: http://istanbulakademi.meb.gov.tr
Resmi Twitter Hesabı: @Ist_akademiler
Resmi İnstagram Hesabı: ist_akademileri
Resmi Facebook Hesabı: @istmemakademiler

NOT: Planlanan eğitimci kadromuz yıl içerisinde ilgili çalışmayı yürütür, atölyelerde katılımcılarımızla buluşur. Ancak akademik takvim gereği veya eğitimcilerimizin herhangi bir nedenle çalışmaya katılamaması halinde ilgili konuyu/temayı verebilecek başka bir akademisyen derse iştirak edecektir.

FAALİYET VE PROJELER

Erken Çocukluk Dönemi Akademisine devam eden katılımcılarımız akademide aldıkları eğitimler-atölyeler sırasında ve sonrasında;
Görevli oldukları okul veya kurumlarda aldıkları tecrübeyi paylaşıp öğrenciler başta olmak üzere veliler/ diğer öğretmenler/diğer paydaşlarla etkileşimli eğitimler tasarlayacaklardır.
Aldıkları eğitimleri, öğrendikleri yöntem ve yaklaşımları kullanarak öğrenme ortamları yapılandıracaklardır.

YAYINLAR

Akademilerin sonunda katılımcıların görüşlerini ve akademi ile birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları faaliyet ve projeleri-etkinlikleri konu alan Erken Çocukluk Dönemi Akademisi El Kitabı çıkarılacaktır.

KURUMSAL İLİŞKİLER

Erken Çocukluk Dönemi Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul’daki resmi, özel ve vakıf üniversiteleriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Akademimiz amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.Erken Çocukluk Dönemi Akademisi İstanbul Aydın Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile yapılan iş birlikleri ile akademi ders programları oluşturulmuştur.

Resmi Mail Adresi: erkencocuk.akademisi34@meb.gov.tr

DUYURULAR

Sayın Katılımcı Adayı, 2020- 2021 eğitim öğretim yılı başvurularımız http://istanbulakademi.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru formunu dikkatlice doldurmanızda fayda vardır.

• Erken Çocukluk Dönemi Akademisine Okul Öncesi öğretmenleri başvuru yapabilir.
• Akademimiz online platformlarda yapılacak olup, öğretmenlerimiz istedikleri akademiye başvuru yapabilirler.
• Her bir akademi için katılımcı adayları kura yöntemiyle seçilecektir. Bir katılımcı en fazla üç akademiye başvuru yapılabilir. Kura sonucunda birden fazla akademiye hak kazanmanız durumunda bunlardan birine kayıt yaptırabilirsiniz
• Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 1/5 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir.

AKADEMİ İÇERİĞİ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ AKADEMİ DERS PLANLAMASI

Erken Çocukluk Eğitiminde Permakültür ve Ekoloji Etkinlikleri
Erken Çocukluk Eğitiminde Masal Dünyasına Giriş
Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun
Aile Katılımı ve Veli İş Birliği
Erken Çocukluk Eğitiminde Çocuk Hakları
Erken Okur Yazarlık
Erken Çocukluk Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme
Duygu Dostu Öğretmenlik
Erken Çocukluk Eğitiminde Malzeme Tanıma ve STEAM
Erken Çocukluk Eğitiminde Resim Analizi

PLANLANAN ATÖLYELER

 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BEP HAZIRLAMA
 2. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE SANAT ETKİNLİKLERİ ATÖLYESİ
 3. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE WEB 2.0 ARAÇLARI VE İÇERİK GELİŞTİRME
 4. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ ATÖLYESİ
 5. PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
 6. P4C ÇOCUKLAR İÇİ FELSEFE EĞİTİMİ ATÖLYESİ
 7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ ATÖLYESİ


Akademi Programı 28 EKİM 2020 tarihinde başlayacak olup, 30 ARALIK 2020 tarihine kadar her Çarşamba saat 15:00-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

NOT: Planlanan eğitimci kadromuz yıl içerisinde ilgili çalışmayı yürütür, atölyelerde katılımcılarımızla buluşur. Ancak akademik takvim gereği veya eğitimcilerimizin herhangi bir nedenle çalışmaya katılamaması halinde ilgili konuyu/temayı verebilecek başka bir akademisyen derse iştirak edecektir. Eğitim saatleri eğitimci kadromuzun uygun olma durumuna göre zorunlu hallerde değişilik gösterebilir.

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.