Sayısal Bilimler Akademisi

Akademi Koordinatörü

Hasan ÖZDEMİR

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 4
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 4
Toplam Başvuru Sayısı: 603
Toplam Katılımcı Sayısı: 373
Toplam Kapasite Sayısı: 391

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

VİZYON

Katılımcıların eleştirel düşünebilen, çağdaş, yenilikçi eğitim yaklaşımlarını benimsemiş, deneyimlerini gelecek nesillere aktaran, alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden öncü öğretmenler olabilmelerine katkı sağlamak.

MİSYON

İçinde bulunduğu toplumun sorumluluklarının bilincinde olan, 21 yüzyıl becerilerini gelecek nesillere kazandırmayı kendine hedef haline getirmiş, eğitimde akademik çalışmaların niteliğini önemseyen, disiplinler arası çalışmalara açık, teknolojik gelişmeleri takip eden ve kendi çalışmalarıyla ilişkilendiren, eğitimde bilimsel verilerle etkililiği belirlenmiş yöntem ve teknikleri uygulayan, öğrenmeye açık olmakla beraber öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşmaya açık olan, proje üreten, başta üniversiteler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla var olmayı amaçlayan bir akademi olmak.

AMAÇLAR

 • Bilimsel verilerle desteklenmiş, çağın gereksinimlerini karşılayan, yeni yaklaşım/yöntem ve tekniklerle program hazırlamak, içerik üretmek ve uygulamak.
 • Üniversitelerdeki akademik personelle öğretmenlerin ortak çalışmasına zemin hazırlamak.
 • Yüzyıl becerilerine yönelik çalışmaları takip etmek ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik program hazırlamak ve uygulamak.
 • Sayısal Bilimlerde ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları takip edip aktif katılım için gerekli tedbirleri almak.
 • Sayısal Bilimler alanlarında sempozyum, kongre, konferans vb. gibi bilimsel çalışmalar düzenlemek, öncü olmak.
 • Katılımcı öğretmenlerin alanlarına göre üniversitelerin anabilim dallarıyla birebir çalışmalarını sağlamak.
 • Öğretmenler arasındaki paylaşım ağını etkinleştirmek ve güçlendirmek.
 • Öğretmenlerin liderlik potansiyelini geliştirmek.
 • Öğretmenlerin kazandığı bilişsel, davranışsal ve teknik becerilerinin gerçek hayatta uygulanmasını sağlamak.
 • Yaşam boyu öğrenme kabiliyetini inşa etmek.
 • Öğretmenlerin mesleklerine bağlılığını güçlendirmek.

AKADEMİ DANIŞMANI:

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

TARİHÇE

Sayısal Bilimler Akademisi, 2020-2021 eğitim yılı itibariyle İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesindeki yerini almış ve eğitimlere başlamıştır.

HABERLER

Sayısal Bilimler Akademisi ile ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Resmi İnternet Sitesi: http://istanbulakademi.meb.gov.tr

Resmi Twitter Hesabı: @Ist_akademiler
Resmi İnstagram Hesabı: ist_akademileri
Resmi Facebook Hesabı: @istmemakademiler

FAALİYET VE PROJELER

Sayısal Bilimler Akademisine devam eden katılımcılarımızdan akademide aldıkları eğitimler sırasında ve sonrasında;
Edindikleri kazanımları görevli oldukları okul veya kurumlarda paylaşıp öğrenciler başta olmak üzere diğer öğretmenler, veliler ve diğer paydaşlarla etkileşimli eğitimler tasarlamaları,
Aldıkları eğitimleri, öğrendikleri yöntem ve yaklaşımları kullanarak öğrenme ortamları yapılandırmaları,
Planlanan akademik yayın ve bilimsel çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.

Not: Katılımcı öğretmenlerimizin Akademi içinde alanlarıyla ilgili uzman oldukları konularda deneyim paylaşımlarını çok önemsiyoruz.

DUYURULAR

 • Sayın Katılımcı Adayı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başvurularımız internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru formunu dikkatlice doldurmanızda fayda vardır.
 • Yıl içerisinde farklı zamanlarda farklı eğitimlerimiz başvuruya açılacaktır.
 • Akademimizin eğitimleri öncelikle ortaokul/lise matematik, geometri, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve sınıf öğretmenleri başta olmak üzere başvuruya açılan eğitimle ilgili kendini geliştirmeyi amaçlayan tüm öğretmenlerimize açıktır.
 • Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 1/5 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir ve herhangi bir belge verilmez.
 • Tüm faaliyet ve atölyeler çevrimiçi olarak yapılacaktır.

AKADEMİ İÇERİĞİ

MATEMATİK ATÖLYESİ

Matematik Tarihi ve Felsefesi

İlişkilendirilmiş Matematik Öğretimi

Matematik Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar 

Matematik Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistiksel Analizler

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Matematik Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

Matematik Öğretiminde Modelleme

Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Matematikte Problem Çözme ve Kurma

Matematiksel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Matematik Öğretiminde Problem Çözme

Digital Oyun Tabanlı Matematik Öğretimi    

Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi

Matematik Eğitiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları

Disiplinlerarası Matematik Eğitimi

Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları

Deneyim Paylaşım Haftaları

 

Matematik Akademisi eğitimleri 21 KASIM 2020 tarihinde başlayacak olup, 24 NİSAN 2021 tarihine kadar her Cumartesi 18:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

PLANLANAN EĞİTİMLER

Fen Bilimleri Atölyesi

Cern’de Neler Oluyor Atölyesi

Bilim Atölyesi

Üstün Potansiyelli Öğrenciler için Düşünme Becerileri Temelli Matematik Öğretimi Atölyesi

STEM Atölyesi

 

Not: Yıl boyunca farklı konu ve içeriklerle farklı eğitimler (akademi, atölye, seminer vb.) düzenlenmesi planlanmakta olup duyurular akademi sayfamızdan takip edilebilir.

 

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.