Bir Aktör Olarak Öğretmen Akademisi

Akademi Koordinatörü

Anıl ÇIGGIN

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 3
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 3
Toplam Başvuru Sayısı: 1392
Toplam Katılımcı Sayısı: 258
Toplam Kapasite Sayısı: 265

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

DRAMA HAYATIN PROVASIDIR

Öğretmenler gerek öğrenme sürecini tasarlayan, yürüten, öğrencilere rehberlik eden ve her an sahnede olan birer oyuncu; gerekse öğrenme sürecinin diğer oyuncuları olan öğrencilerle aynı sahneyi paylaşan, birlikte yeni bilgiler öğrenen, yeni farkındalıklar edinen, her an değişime ve dönüşüme açık kişilerdir. Öğretmenlerin kişisel gelişimleri aynı zamanda sınıf ortamlarını ve öğrenme yolculuğunu birlikte deneyimledikleri öğrencileri de olumlu biçimde etkilemektedir. Aktör Öğretmen Akademisi Programı hazırlanırken gereksinim duyulan, sınıf yönetimi sürecinde öğretmenlere yardımcı olacağı düşünülen, farklı disiplinleri ele alan etkinlikler ve çalışmalar benimsenmiştir. Programın yapılandırılmasında günümüzde etkin bir biçimde kullanılan ve öğrenme-öğretme süreçlerinde etkisi pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmış drama yöntemi sıklıkla kullanılmıştır. Drama ile birlikte öğretmenlerin tiyatro, görsel sanatlar, ritim ve müzik gibi sanat dallarını deneyimlemeleri ve bu deneyimlerini öğrenme süreçlerine transfer etmelerini temel alacak etkinliklerle tasarlanmıştır. Aktör Öğretmen Akademisi bünyesinde öğretmenlerimize drama ve dramaya ait tekniklerin sınıf içerisinde kullanımının kazandırılması hedeflenmektedir. 20 haftalık akademi programı içerisinde alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirilecek olan eğitimler ile öğretmenlerimizin meslek hayatlarında gereksinim duydukları ya da duyabilecekleri konu başlıkları uygulamalı bir biçimde ele alınacaktır.

AMAÇLARIMIZ
Aktör Öğretmen Akademisinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda belirlenen amaçlar aşağıdaki gibidir:

●Yaşantılara dayalı öğrenmeyi temel alan drama yöntemini etkin bir biçimde kullanmak,
●Başta drama ve tiyatro etkinlikleri olmak üzere çeşitli sanat biçimlerine temas ederek estetik davranış geliştirmek,
●Yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak imgesel düşünme ve bu süreçleri bir ürüne dönüştürmek,
●Sorunlara farklı açılarından bakmak ve yeni çözümler üretmek,
●Duygu ve düşüncelerini bedensel, sözel ve sözel olmayan biçimlerde ifade etmek,
●Kendine ve başkalarına güvenmek,
●Temel oyunculuk becerileri kazanmak,
●İzlediği bir sanat yapıtını dramatik kurgunun bileşenlerini göz önünde bulundurarak analiz etmek,
●Temel sahne ve oyunculuk bilgisi hakkında yeni bilgiler edinmek,
●Doğaçlama ve rol oynama gibi teknikleri çeşitli kurgusal süreçlerde kullanmak,
●Ses ve nefes tekniklerini etkili biçimde kullanmaktır.

TARİHÇE Aktör Öğretmen Akademisi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde 2017 Eylül yılı ayında kurulmuş, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibariyle farklı bir anlayış ve programla drama ve tiyatro içerikleriyle yeniden yapılandırılmıştır.

HABERLER Aktör Öğretmen Akademisi ile ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarından, internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Resmi İnternet Sitesi http://istanbulakademi.meb.gov.tr
Resmi Twitter Hesabı @Ist_akademiler
Resmi Instagram Hesabı ist_akademileri

AKADEMİYE BAŞVURU 2020-2021 eğitim öğretim yılı başvuruları http://istanbulakademi.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
●Akademi çalışmaları atölye biçiminde gerçekleştirilecektir. Atölyelere gelirken katılımcıların rahat kıyafetler giymeleri konforlu ve nitelikli bir atölye süreci açısından yararlı olacaktır.
●Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 1/5 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir ve herhangi bir sertifika verilmez.

ATÖLYE BAŞLIKLARI VE EĞİTMENLER
DRAMA İLE TANIŞMA,
DİKSİYON SULTAN AKDOĞAN(Parlamento Muhabiri)
ÇOCUK TİYATROSU Prof. Dr.  Hasan Erkek (Öğretim Görevlisi)
MASALLAR Derya Yıldırım (Şehir Tiyatroları Oyuncusu)
ETKİ̇LEŞİ̇M
 Nehir Sevimli (Drama Eğitmeni)
İLETİ̇Şİ̇M SANATI Şehnaz Sarraç (Drama Eğitmeni)
NASIL UYUM İÇİ̇NDE HAREKET EDEN Bİ̇R GRUP OLURUZ? Di̇lara Köktürk Erden (Drama Eğitmeni) DRAMA İLE GÜVEN ETKİ̇NLİ̇KLERİ̇ Mine Aksar (Drama Eğitmeni)
GERİ̇ Bİ̇LDİ̇Rİ̇MLE İLERİ̇ Gİ̇TMEK Dr. Burcu Güngör Cabbar (Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi) ÖĞRENME SÜREÇLERİ̇NDE DUYGULAR Barış Sarısoy (Drama Eğitmeni / Eğitim Uzmanı)
ROL OYNAMA ve DOĞAÇLAMA ÇALIŞMALARI Gökhan Karaosmanoğlu (Drama Eğitmeni) / Gülnaz Bekar (Drama Eğitmeni)
SAHNEDE YARATICILIK Nagehan Erbaşı Öğdüm (Drama Eğitmeni)
NEFESİN GÜCÜNÜ KEŞFET Ömür Köylü (Nefes Teknikleri Uzmanı)
RİTİMLE ÖĞREN, RİTİMLE ÖĞRET Barış Bahçeci (Tiyatro Oyuncusu) / Müge Sarışın Özelge (Opera Sanatçısı)
DOĞAÇLAMA Tİ̇YATRO Ertuğrul Bozkurt (Doğaçlama Tiyatro Oyuncusu) / Evin Doğan Kor (Doğaçlama Tiyatro Eğitmeni)
SES, BEDEN, İMGELEM Ceren Kaçar (İBB Şehir Tiyatroları Oyuncusu)
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Aynur Karamahmutoğlu (Drama Eğitmeni)
OYUNLARLA BİR ÖĞRENME SÜRECİ̇Nİ̇ TASARLAMAK Doğa Erhan (Eğitim Uzmanı)
OYUNDAN SAHNEYE/KURGUYA Özlem Yıldırım (Drama eğitmeni / Forum Tiyatro Oyuncusu)
SAHNE VE OYUNCULUK Bİ̇LGİ̇Sİ̇ Cansın Asarlı (Tiyatro Oyuncusu) / Noyan Ayturan (Oyuncu, Dramaturg) TEMEL OYUNCULUK TEKNİ̇KLERİ̇ Cansın Asarlı (Tiyatro Oyuncusu) / Noyan Ayturan (Oyuncu, Dramaturg) OYUNCULUK ÜZERİNE Boran Kuzum (Oyuncu) KARAGÖZ'ÜN TAKIM ÇANTASI Yaşar Başkal (Tiyatro Eğitmeni)
GELENEKSEL Tİ̇YATRONUN GÜNCEL KULLANIMI Adil Kıdıl (Tiyatro Oyuncusu)
“TAŞ MASALLAR” Ümi̇t Yaşar Özkan (Yazar)

NOT: Planlamaya dahil edilen konuk eğitmenler söz konusu atölyelerde uygulamaya dayalı atölyeler gerçekleştireceklerdir. Yıl içerisinde konuk tiyatrocular ile birlikte ya da belirlenecek tiyatro sanatçıları ile tiyatroyu, sanatı ele alan söyleşiler gerçekleştirilecektir. Konuk eğitmenin atölyeye zorunlu bir nedenden dolayı gelememesi durumunda aynı konuyu ele alacak farklı bir eğitmen süreci yönetecektir.

FAALİYET VE PROJELER Aktör Öğretmen Akademisine devam eden katılımcılarımız akademi bünyesinde aldıkları eğitimler-atölyeler sırasında ve sonrasında;
●Görevli oldukları okul veya kurumlarda aldıkları tecrübeyi paylaşıp öğrenciler başta olmak üzere veliler/diğer öğretmenler/diğer paydaşlarla etkileşimli eğitimler tasarlayacaklardır.
●Aldıkları eğitimleri, öğrendikleri yöntem ve yaklaşımları kullanarak öğrenme ortamları tasarlayacaklardır.

KURUMSAL İLİŞKİLER Aktör Öğretmen Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul'daki resmi ve özel eğitim kurumları, resmi, özel ve vakıf üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve sanat kurumlarıyla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Öğretmen akademisinin amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI Öğretmenlerin sınıf içindeki becerilerinin artırılması, öğretmenlere drama yöntemi ve tekniklerinin sınıf içerisinde kullanımına yönelik uygulamalar yapılması, beden dili, iletişim gibi farklı becerilerin gelişmesi amacıyla farklı atölyeler açılması planlanmaktadır. Aktör öğretmen akademisi bünyesinde eğitim-öğretim yılı süresince öğretmenlerin drama yöntemini derslerinde etkin bir biçimde kullanmalarına olanak sağlayacak atölyeler açılması planlanmaktadır. Aynı zamanda Nisan ayı içerisinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde, çeşitli branşlarda drama etkinliklerini içeren DRAMAİST İstanbul Drama Günleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

1.Eğitimde Drama Atölyesi:
2.Okulöncesinde Drama Atölyesi
3.Sınıf Öğretmenliği ve Drama Atölyesi
4.Eğitimde Drama Teknikleri Bu atölyeler dışında öğretmenlere yönelik aşağıdaki konuları içeren atölyelerin açılması planlanmaktadır: Diksiyon, Ses ve Nefes Eğitimi Doğaçlama, Doğaçlama Tiyatro Dramaturji Ses, Beden, İmgelem Çalışmaları Temel oyunculuk teknikleri Oyunculuk ve Sahne Bilgisi Öğrenme Sürecinde Oyunlar. Aktör Öğretmen Akademisine devam eden katılımcılarımız dönem sonunda aldıkları eğitim, yaşadıkları tecrübe ve gelişen alan bilgileriyle;

●Drama ve tiyatro tekniklerini okullarında etkin bir biçimde kullanacaklardır.
●Katılımcılar, görevli oldukları okul veya kurumlarda aldıkları tecrübeyi paylaşıp öğrenciler başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkileşimli eğitimler tasarlayacaklardır.
●Katılımcılar okullarında tiyatro, drama kulüpleri gibi öğrencilerin gelişimini ortaya koyan kulüpler açarak tiyatro ve dramayı temel alan çalışmalar yapacaklardır.
●Eğitimi başarıyla tamamlayan ve yayım yapan katılımcılar, dönem sonunda “SERTİFİKA” alacaklardır.


Tanımlanmış galeri bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.