Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi

Akademi Koordinatörü

Dr Serkan DEMİR

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 42
Açık Faaliyet Sayısı: 2
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 40
Toplam Başvuru Sayısı: 15519
Toplam Katılımcı Sayısı: 3515
Toplam Kapasite Sayısı: 6509

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

VİZYON

Yaratıcı, çağdaş, yenilikçi eğitim yaklaşımlarını benimsemiş, deneyimlerini gelecek nesillere aktaran öğretmenler yetiştirmek.

 

MİSYON

İçinde bulunduğu toplumun sorumluluklarının bilincinde olan, 21 yüzyıl becerilerini gelecek nesillere kazandırmayı kendine hedef haline getirmiş, eğitimde akademik çalışmaların niteliğini önemseyen, disiplinler arası çalışmalara açık, teknolojik gelişmeleri takip eden ve kendi çalışmalarıyla ilişkilendiren, eğitimde bilimsel verilerle etkililiği belirlenmiş yöntem ve teknikleri uygulayan, öğrenmeye açık olmakla beraber öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşmaya açık olan, başta üniversiteler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla var olmayı amaçlayan bir akademi olmak

AMAÇLAR

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisinin vizyon ve misyonu doğrultusunda amaçlarımız aşağıda sunulmuştur. •Bilimsel verilerle desteklenmiş yeni yaklaşım/yöntem ve tekniklere yönelik program hazırlamak, içerik üretmek ve uygulamak •Üniversitelerdeki akademik personelle öğretmenlerin ortak çalışmasına zemin hazırlamak •21. Yüzyıl becerilerine yönelik çalışmaları takip etmek ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik program hazırlamak ve uygulamak •Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisine öğretmen seçimi ve eğitimleriyle ilgili bütün süreçleri yönetmek •Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisine katılan öğretmenlerin eğitimde yeni yaklaşım/yöntem ve teknikleri bir araya getirerek “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Etkinlik Kitabı”nı hazırlamak •Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisine katılan öğretmenlerle hazırlanacak olan “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Etkinlik Kitabı”nı akademiye katılamayan diğer bütün öğretmenlere e-kitap olarak paylaşmak. •Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi eğitim programı ile birlikte İstanbul İlinde görev yapan bütün öğretmenlerin katılabileceği eğitimde yeni yaklaşımlara yönelik uygulamalı atölye çalışmaları düzenlemek

SAYIN KATILIMCI;

Değişen dünya koşulları hem öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde değişikliklerin yapılmasına hem de öğretmenlerin yeni bilgi ve becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Eğitimde yeni yaklaşımlar akademisi ile öğretmenlerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz ile birlikte biz öğretmenlerin de 21. Yüzyıl becerilerine sahip olmalarına ve bu becerileri kazanma yollarını toplumun bütün bireyleri ile paylaşmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Ülkemizin bugünü ve geleceğine katkıda bulunmak için aramıza katılmanın şimdi tam zamanı …

Dr. Serkan DEMİR Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Koordinatörü eyy.akademisi34@meb.gov.tr Danışma Kurulu Prof.Dr. Mehmet GÜROL Doç Dr. Banu YÜCEL TOY

AKADEMİ İÇERİĞİ

1. Sınıflarda Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme 2. Farklılaştırılmış Öğretim 3. Flipped Learning (Ters Yüz Sınıflar ) 3. Derslerde Web 2.0 araçlarını kullanma 4. Oyunlaştırma 5. P4C- Çocuklarla Felsefe 6. Mindfullness Eğitimi 7. Yaratıcı Okuma 8. Design Thinking 9. Sanat Yoluyla Öğrenme 10. Oryantiring Eğitimi 11. Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 12. Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerle sınıf Yönetimi 13. Hikaye Anlatıcılığı 14. Orff Schulwerk Yönteminin dersler kullanımı 15. Ubd ile öğretimi kurgulama 16. Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ile Proje Yöntemi 17. Fen eğitiminde Algodoo kullanımı 18. Eğitimde Mühendislik Tasarım Süreçleri 19. Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama 20. Üst Düzey Soru Hazırlama Eğitimi 21. Eğitimde Playback Theatre kullanımı 22. Eğitimde Instant Challenge 23. Eğitim ve Öğrenci Koçluğu 24. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Koçluğu 25. Matematik Oyunları Eğitimi 26. Normal sınıflarda özel yetenekli çocukların eğitimi 27.Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri 28.Sınıflarda Problem Çözme Becerisini Geliştirme 29.Zenginleştirilmiş Etkinlik Yazma Eğitimi 30.Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

HABERLER

: Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi İle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitesinden takip edebilirsiniz. Resmi İnternet Sitesi http://istanbulakademi.meb.gov.tr Resmi Twitter Hesabı @Ist_akademiler Resmi İnstagram Hesabı ist_akademileri

DUYURULAR

Sayın Katılımcı Adayı, *Eğitimde Yeni Yaklaşımlar akademisine tüm branşlarda başvuru yapılabilir. *Akademimiz, Çarşamba günleri 17.00-18.30 saatleri arasında Zoom Uygulamaları üzerinden düzenlenecektir. *Her eğitim için 100 katılımcı adayı kura yöntemiyle seçilecektir. •Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 1/5 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir .

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.