Lisan Akademisi

Akademi Koordinatörü

Hatice Hale YURTTABİR

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 2
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 2
Toplam Başvuru Sayısı: 215
Toplam Katılımcı Sayısı: 183
Toplam Kapasite Sayısı: 190

Faaliyet Yeri: Tüm İlçeler

Faaliyet Yeri: Tüm İlçeler

“Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.”
~ Yusuf Has Hacib ~ 

Dil insanın duygu ve düşüncelerini aktardığı, kültür ve hayat tecrübesini yansıttığı bir araçtır. Dil, sadece iletişim amacıyla kullanılmaz, aynı zamanda bu iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının da nesilden nesle aktarılmasını sağlar. Dolayısıyla medeniyetlerin birbirini tanıması için ana dillerinin yanında diğer dilleri öğrenmeleri en temel ihtiyaçlarındandır.

Beşeri ilişkilerin geliştirilmesinde stratejik öneme sahip olan “Yabancı Dil Öğretimi” dünyanın pek çok ülkesinde farklı yöntem ve araçlarla hatırı sayılır bir ağırlıkla eğitim müfredatlarında yer almaktadır. Türkiye’de de uzun bir geçmişi olan yabancı dil öğretimi Arapça öğretimiyle başlamış, daha sonra Fransızca ve Almanca önem kazanmıştır. NATO’ya üye olduktan ve Avrupa Birliği ile müzakereler başladıktan sonra ise İngilizce öğretimi ön plana çıkmaya başlamıştır.

Ülkemizde yabancı dilin önemi artık herkes tarafından bilinmekle beraber “Neden yeterince öğretilememektedir?” sorusu yıllardır sorulmakta, fakat maalesef sağlıklı uygulamalara geçilememektedir. Bu “neden” sorusunun tek bir cevabı olmadığı, pek çok farklı faktörlerin etkilediği bilinen bir gerçektir. Biz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevcut sistemdeki olanaklarımıza ve kaynaklarımıza odaklanarak, bunları en etkin biçimde kullanarak yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini benimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verecek projeler oluşturmak ve yürütmek amacıyla Lisan Akademisini kurduk.

VİZYONUMUZ
Uluslar arası etkileşimin en önemli unsuru olan dilin öğretilmesine etkin katkı sağlayan, en faal ve saygın akademilerden biri olarak ülkemizin eğitim politikalarına yön vermek.

MİSYONUMUZ
Mevcut olanaklarını ve kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini benimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verecek projeler oluşturmak ve yürütmek. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen, özgüven sahibi, yabancı dilin gerekliliğini önemseyen, ülkemizin kültür mirasına sahip çıkıp farklı kültürlere bunu aktarabilen ve geleceğe yön verecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin liderlik etmelerini sağlamak.

AMAÇLARIMIZ
  • Milli değerlerimizin ve kültürümüzün farklı kültürlere aktarılmasını sağlamak
  • Milli eğitimin yabancı dil öğretme politikalarına katkı sağlamak
  • Öğretmenler arasındaki paylaşım ağını etkinleştirmek ve güçlendirmek
  • Öğretmenlerin liderlik potansiyelini geliştirmek
  • Öğretmenlerin kazandığı bilişsel, davranışsal ve teknik becerilerinin gerçek hayatta uygulanmasını sağlamak,
  • Yaşam boyu öğrenme kabiliyetini inşa etmek
  • Öğretmenlerin mesleklerine bağlılığını güçlendirmek
  • Adil, şeffaf ve sorumlu yönetişim anlayışını başarıyla uygulayan bir akademi olmak
DANIŞMAN: Dr. Sibel ERGÜN ELVERİCİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK PROGRAM
Eğitim programımız İngilizce öğretmenlerinin güncel öğretim yöntemleri konusunda bilgilerini tazelemeleri, yenilikçi teknolojileri dil öğretim yöntem ve tekniklerine adapte etmeleri, Erasmus+ projelerine nasıl başvurulduğunu öğrenmeleri, yapılacak çalıştaylarda tasarlayacakları materyalleri, ders planlarını ve ölçme-değerlendirme araçlarını sunarak paylaşma fırsatıyla sınıf içindeki ve dışındaki öğretim kalitesini geliştirmelerini sağlıyor.

LİSAN AKADEMİSİNDE VE ATÖLYELERİNDE GEÇMİŞ YILLARDA EĞİTİM VEREN EĞİTMENLERİMİZ
Prof. Dr. Derin ATAY
Prof. Dr. Belma HAZNEDAR
Prof. Dr. Yasemin BAYYURT
Prof. Dr. Turan PAKER
Prof. Dr. Bena Gül PEKER
Prof. Dr. Amanda YEŞİLBURSA
Prof. Dr. Nalan KIZILTAN
Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN
Doç. Dr. Sumru AKCAN
Doç. Dr. Ahmet BAŞAL
Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
Doç. Dr. Betil ERÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL
Dr. Öğr. Üyesi Kenan DİKİLİTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ETUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Kamile HAMİLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tuncer CAN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Gülay KIRAY
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Y. KIRIK
Dr. Öğr. Üyesi Devrim GÜNAY
Dr. Öğr. Üyesi Servet ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Ece GENÇ YÖNTEM
Dr. Öğr. Üyesi Dilek UYGUN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül TOPLU
Dr. Öğr. Gör. Sibel ERGÜN ELVERİCİ
Dr. Öğr. Gör. Gökçe KURT
CELTA Teacher Trainer Breana SPROUL
CELTA Teacher Trainer Meaghan GATES
CELTA Teacher Trainer Suzanne BECKERLY
CELTA Teacher Trainer Nick WORTH
CELTA Teacher Trainer Hilary SABLE
CELTA Teacher Trainer Steven OGDEN
CELTA Teacher Trainer Tony GURR
CELTA Teacher Trainer Carol NELSON
Teacher Trainer Merve OFLAZ
Teacher Trainer Akın Eray ELVERİCİ
Ar. Gör. Hanife TAŞDEMİR
Okt. Şükran Güvenç ÇETİNKOL
Okt. Gülizar ÖZTÜRK
Okt. Doğa BİLGİNER
Okt. Zeynep AKGÜN
Okt. Buket ÇETİN
Okt. Jonathan DONNELLAH
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Zübeyir Gökhan DOĞAN

Tanımlanmış yorum bulunamadı.