Sanat Akademisi

Akademi Koordinatörü

Filiz KARA BİLGİN

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 8
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 8
Toplam Başvuru Sayısı: 2101
Toplam Katılımcı Sayısı: 969
Toplam Kapasite Sayısı: 984

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

SANAT AKADEMİSİ
Sanatın amacı, ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından temizlemektir. Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir. (Picasso)
Sanat, tek bir dünyayı, yalnızca kendi dünyamızı görmek yerine, çok sayıda dünya görebilmemizi, ne kadar özgün sanatçı varsa o kadar çok dünyanın önümüze serilmesini sağlar. (Marcel Proust)

VİZYON

Kültür bilincine sahip, başta milli kültürümüz ve kültürel mirasımız olmak üzere sanata ve sanat eserlerine değer veren, çok yönlü düşünebilen, girişimci, yaratıcı, üretken ve üretileni takdir etme yetisinde, alanında öncü öğretmenler yetiştirmek.

MİSYON

Sanat eğitimiyle doğru görebilen, doğru algılayabilen, sorgulayabilen, analitik düşünebilen, bir taraftan geleneksel olana sahip çıkarken bir taraftan da dar kalıplarından kurtularak gelişmeye dönük davranışlar ve yeni biçimler üretebilen, toplumların gelişmesine önemli katkılar vermeyi amaç edinmiş bir akademi olmak.

AMAÇ

Sanat eğitimi içinde insan tüm yaşantısı boyunca gerekli olan öz disiplin, doğru iletişim, işbirliği yapabilme, azim, objektiflik, yeni fikirlere açık olma, emeğe saygı gösterebilme, eleştiriye açık olma, karşıt-kültür incelemesi yoluyla kendi kültürel sanat formları ile diğer kültürlere ait formları kıyaslama gibi yetiler kazanır. Sanat akademilerinde kuramsal anlatımlar, alanında uzman konuklarla katılımcıları buluşturma, sosyal etkinlik (sergi, performans, atölye hazırlama) süreçlerini aktarma, kültür-sanat gezileriyle sanatın medeniyetle ve hayatımızla buluşmasına tanıklık yer almaktadır. “Çağdaş eğitim nedir, nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt arayan eğitimciler olarak, öğrencilerin bağımsız düşünme ve yargı yeteneklerini harekete geçirmek, yaratma, üretme, paylaşma, beğenme, araştırma, sorgulama… gibi yollarla sanatı üreten, sanat kültürüne sahip, istendik davranışlar gösteren bireyler olmalarını sağlamak eğitimde temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda odağında çocuğun refahı olan kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hizmetinin sağlanmasında, üniversitelerdeki akademik personelle ve alan uzmanları ile ortak çalışma zeminleri hazırlayarak kültür-sanat bilincini arttırmak, öğretmenlerimizi 21. yüzyıl becerileriyle donatmak, 2023 eğitim vizyonunda da yerini bulan mesleki becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak öncelikli hedefimizdir.
Dr. Filiz Kara Bilgin
Sanat Akademisi Koordinatörü
DANIŞMANLAR 
Doç. Dr. Ceyda Güler 
Bager Akbay

TARİHÇE
Sanat akademisi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi ile yapılan ortaklaşa çalışma ile dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin inisiyatifi ile Ekim 2016’da kurulmuştur.

HABERLER
Akademimizle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden takip edebilirsiniz.  

NOT:
Akademik takvim gereği veya eğitimcilerimizin herhangi bir nedenle çalışmaya katılamaması halinde başka bir akademisyen veya alan uzmanının derse iştiraki sağlanmaya çalışılacaktır.

FAALİYET VE PROJELER

Sanat Akademisine devam eden katılımcılarımız dönem sonunda aldıkları eğitim, yaşadıkları tecrübe ve gelişen alan bilgileriyle; • Sanatın her alanında üretilmişi takdir edebilen, sanat kültürüne sahip bireyler haline gelecektir. • Görevli oldukları okul veya kurumlarda aldıkları tecrübeyi paylaşıp öğrencilerinin bağımsız düşünme ve yargı yeteneklerini harekete geçirerek, sanatı üreten, sanat kültürüne sahip bireyler olmalarını sağlayacaktır. • Açılan atölyelerde aldıkları eğitimle sahip oldukları ve geliştirmek istedikleri sanat alanına ilişkin projeler üretmeleri sağlanacaktır. • Sanatın çeşitli alanlarıyla ilgili hem kuramsal hem de kuramların pratik yansımaları üzerine işlenecek olan dersler bir taraftan öğretmenlerin katılımıyla, diğer taraftan sanatçı performanslarını gözlemekle gerçekleşecektir.

YAYINLAR

Sanat akademisi atölye çalışmaları dönem ve/veya yıl sonunda hazırlanacak olan bir katalogda toplanacaktır.

KURUMSAL İLİŞKİLER

Sanat Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul’daki resmi, özel ve vakıf üniversiteleriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Akademimiz amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

SANAT AKADEMİSİ BÜNYESİNDE AÇILMASI PLANLANAN ATÖLYELER
Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Etkinlikleri Atölyesi
Kukla Atölyesi Exlibris Atölyesi 
Programlama ile Resim Çizme Atölyesi 
Kitap Kapağı Tasarımı Atölyesi 
Yaratıcı Drama ile Sanat Eseri İnceleme Atölyesi 
Merak Atölyesi 
Sanat Yapıtı Çözümleme ve Yorum Atölyesi 
Müfredat Okumaları Atölyesi 

Sanat Akademisi bilimsel ve akademik çalışmaları online platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Akademi eğitimlerine destek niteliğinde herkese açık olarak webinar programları da hazırlanmaktadır.

Tanımlanmış yorum bulunamadı.