Yönetici Akademisi

Akademi Koordinatörü

Şirin Şükran AYDINLIOĞLU

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 2
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 2
Toplam Başvuru Sayısı: 276
Toplam Katılımcı Sayısı: 146
Toplam Kapasite Sayısı: 155

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

EN İYİ YÖNETİCİLER, ASLINDA EN İYİ ÖĞRENCİLERDİR!

""Ya Bir Yol Bul,Ya Bir Yol Aç,Ya da Yoldan Çekil…"”

Konfüçyüs

DEĞERLİ  YÖNETİCİLERİMİZ:
Geleceğin Vizyoner Liderlerine ve Etkili Okul Yöneticilerine ışık tutmak, yeni bakış açıları katmak, yaratıcı çözümler üretme noktasında kendilerini yüreklendirmek ve gelecekte sürdürülebilir eğitim hayatına katkı verecek değişimlere ilham vermeyi hedefleyerek; Farkındalık yaratacak yeni değerlere tutunarak, yepyeni öğrenim serüvenleri yolcuğunda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yön verecek yöneticilere destek verecek,heyecanlı, inançlı, sabırlı, şeffaf ve pozitif bakış açısına sahip, çağdaş, vizyoner eğitim yöneticilerini yetiştiren yol haritanızda kilometre taşları olmaya ADAYIZ….


                Hiçbir BAŞARI Rastlantı değildir, Sadece EMEKTİR... Emek Yolcuğumuza Davetlisiniz...

VİZYON
Bilginin üretim, kullanım ve yayılım mekezüstü olan kurumlarımızda nitelikli yönetim süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan,mezunu olmaktan övünç duyulan, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan etkin,saygın ve üretken bir AKADEMİ olmak..

MİSYON
Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim faaliyetleriyle yetkin, üreten, paylaşan, stratejik düşünen, meraklı, yaratıcı, destekleyici, empati kuran, girişimci ve toplumsal sorumluluk sahibi yöneticiler yetiştirmek, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli eğitsel, kültürel çalışmalar yaparak insanlık yararına sunmak..

AMAÇ
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan yöneticilerin değişen Türkiye çerçevesinde geleneksel anlayışın ötesinde çağdaş liderlik yaklaşımlarıyla 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen, işbirlikçi, çözüm odaklı, iletişim becerileri güçlü, KAPISI AÇIK, EGOSU KÜÇÜK, HEDEFI BÜYÜK eğitim yöneticileri yetiştirmektir.

NEDEN YÖNETİCİ AKADEMİSİ?
Heyecanlı, inançlı, sabırlı ve pozitif bakış açısına sahip, çağdaş, vizyoner eğitim yöneticilerini yetiştiren yol haritasında kilometre taşları olmaya HAZIRIZ ve KARARLIYIZ::….

TARİHÇE
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim&Öğretim yılında faaliyete giren Yönetici Akademisi,Avrupa ve Anadolu Akademileri olmak üzere toplam 80: 2019-2020 Eğitim öğretim yılında da toplam 95 mezun vermiştir. Akademiye tüm eğitim kurumlarından yöneticiler katılabilmektedir.

DANIŞMANLARIMIZ:
Doç.Dr. Hanifi PARLAR İStanbul Ticaret Üniversitesi ''Eğtim Yönetimi ve Denetimi'' Eğitim bilimleri Öğretim üyesi 

HABERLER
Akademimizle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
.....Resmi İnternet Sitesi http://istanbulakademi.meb.gov.tr
.....Resmi Twitter Hesabı @Ist_akademiler
.....Resmi İnstagram Hesabı ist_akademileri

DUYURULAR
       Sayın Katılımcı Adayı, 2020- 2021 eğitim öğretim yılı başvurularımız internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru formunu dikkatlice doldurmanızda fayda vardır. Başvuruları tüm eğitim kurumlarına açıktır. İstanbul’un her iki yakasından toplam 45 asil ve 5 yedek katılımcı adayı kura yöntemiyle seçilecektir. Seçimlerde alanında yüksek lisans ve doktora bitirmiş olmak veya bu programlara kayıtlı aktif öğrenci olmak tercih sebebidir. Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 5/1 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir. Akademi çalışmaları için ıslak imzalı yoklama listeleri tutulmaktadır.
NOT: Davet edilmesi planlanan Uzman kadromuz yıl içerisinde ilgili Anabilim dalı çalışması yürütülürken katılımcılarımızla buluşur. Ancak Akademik takvim gereği veya Davetlilerimizin herhangi bir nedenle çalışmaya katılamaması halinde ilgili konuyu verebilecek başka bir Uzman derse iştirak edecektir

FAALİYET VE PROJELER Yönetici Akademisine devam eden katılımcılarımız öğrencileri ile paylaşacakları proje ve etkinlikleri akademi bitiminde sunacaklardır.

KURUMSAL İLİŞKİLER
Yönetici Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul’daki resmi, özel ve vakıf üniversiteleriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Akademimiz amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

EĞİTİM KONULARI&VİZYON KONUŞMALARI

EĞİTİMİN YAPI TAŞLARI
BİR İNSAN OLARAK EĞİTİM YÖNETİCİSİ
ETKİLİ OKUL YÖNETİCİLİĞİ / VİZYONER LİDERLİK
21.YÜZYILDA YÖNETİCİ BECERİLERİ
İNSANLIĞIN EĞİTİM SINAVI

DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM YÖNETİMİ
DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM LİDERLERİNİN ROLÜ
MORAL&MOTİVASYON ARTIRMA
ÖRĞÜTSEL GÜVEN VE AİDİYET

STRATEJİK PLANLAMA/ OKUL GELİŞİMİ YÖNETİMİ
TAKIM RUHU
MOTİVASYON BECERİLERİ


GELENEKTEN GELECEĞE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
21.YY TASARIM OKULLARI


OKUL YÖNETİCİSİNİN FARKI EĞİTİM LİDERİ
EĞİTİM PROJELERİNDE YÖNETİCİNİN ROLÜ


EĞİTİM YÖNETİMİNDE GİRİŞİMCİLİK /MARKALAŞMA
EĞİTİM YÖNETİMİNDE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ/KURGULAMA
OKULLARDA ÇATIŞMA / STRES YÖNETİMİ
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

OKULLARDA FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ


LİDER OLARAK KAPSAYICI EĞİTİM BECERİLERİ
ÇOCUK HAKLARI
EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR
EĞİTİMDE HİTABET SANATI / BAŞROLDE SEN

OLUMSUZU YÖNETMEK USTALIK İSTER!!
DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.