İlk Öğretmen Akademisi

Akademi Koordinatörü

Yasemin BAŞLANTI

Akademi İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 5
Açık Faaliyet Sayısı: 2
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 3
Toplam Başvuru Sayısı: 1200
Toplam Katılımcı Sayısı: 282
Toplam Kapasite Sayısı: 415

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

“İyi hisseden bir öğretmen, öğrencilerine de iyi hisettirir!”

VİZYON

Kendisini sürekli geliştiren, yenileyen, yenilenmekten ve gelişmekten keyif alan, işinde mutlu olup, mutlu çocuklar yetiştiren, yüksek vasıflı öğretmen sayısını artırmaktır.

MİSYON

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerimizin çağın gerekleri doğrultusunda sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarının farkına varmalarını sağlamak, öğrenme süreçlerindeki tutumlarını ve davranışlarını gözden geçirerek farklı beceri alanlarında yenilenmelerine, gelişmelerine, farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme-öğretme süreçlerini zenginleştirmelerine olanak sağlamaktır.

AMAÇLAR

İlk Öğretmen Akademisinin vizyon ve misyonu doğrultusunda amaçlarımız :
• İlkokullarda görev yapan öğretmenlerinin tutum, davranış ve öğretmenlik becerilerine farklılık kazandıracak eğitim içerikleri hazırlamak,
• Eğitim içerik ve faaliyetleri planlanırken, okullar, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar, sanatçılar ile işbirliği yapmak,
• Hazırlanan eğitim içeriklerinin, eğitim faaliyetlerinin planlama koordinasyon ve takibini yapmak,
• Akademiye öğretmen seçimi ilgili süreçleri yürütmek,
• Sınıf öğretmenlerinin alanları ile ilgili planlanan “uygulama atölyelerine” katılımını sağlamak,
• Akademi öğretmenlerinin birbirleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmalarını sağlamak, Eğitimde bilişsel, dilsel, sosyal ve ahlaki, duygusal ve bedensel boyutu tümüyle ele alan Bütünsel Eğitim yaklaşımını esas alan öğretmenler yetiştirmek,
• Sanat farkındalığı yüksek öğretmenler yetiştirmek,
• Disiplinler arası eğitim yaklaşımının eğitim süreçlerindeki faydalarının farkında olan ve disiplinler arası yaklaşımı kullanarak öğrenme süreçleri geliştiren öğretmenler yetiştirmek,
• Akademi Öğretmenlerinin birbirleri ile okullar arası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak “sosyal sorumluluk projeleri” geliştirmelerini/yapmalarını sağlamak,
• Akademi eğitimlerine katılan öğretmenler ve eğitimcilerin katkılarıyla bir dergi çıkarmak.

DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZ;

İkokul, eğitime dair gelişmelerden en çok etkilenen ve değişim talebinin en yüksek olduğu eğitim kademelerinden biridir. Bu nedenle bir sınıf öğretmeninin çağımızın gerektirdiği donanıma sahip olması gerekmektedir. Gelişmeleri takip etme ve değişime ayak uydurma çabası hitap ettiği kesim gibi oldukça dinamik olmalıdır. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı, yaratıcı, şefkatli bireyler yetiştirebilmek için; Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı, yaratıcı, şefkatli öğretmenlere ihtiyacımız var… Kendini geliştirme, yenileme, öğrencilerine daha fazla katkı sağlama ihtiyacı duyan ve arayışı içinde olan sınıf öğretmenlerimizi bu süreci paylaşmaya ve birlikte üretmeye bekliyoruz.

Yasemin BAŞLANTI

İlköğretmen Akademisi Koordinatörü ilkogretmen.akademisi34@meb.gov.tr

DANIŞMANLAR:

Öğ.Üyesi-Mehmet İNAN- Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği 

TARİHÇE:

İlköğretmen Akademisi, kendini geliştirme, yenileme, öğrencilerine daha fazla katkı sağlama ihtiyacı duyan ve arayışı içinde olan öğretmenlerimize kapı aralamak için İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında, 2018/2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmiştir.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle yeni bir programla yeniden yapılandırılmıştır.

HABERLER:

Akademimiz İle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Resmi İnternet Sitesi
http://istanbulakademi.meb.gov.tr
Resmi Twitter Hesabı
@Ist_akademileri
Resmi İnstagram Hesabı
ist_akademileri
Resmi Mail Adresi
İlkogretmen.akademisi34@meb.gov.tr

DUYURULAR

Sayın Katılımcı Adayı,
2020- 2021 eğitim öğretim yılı başvurularımız http://istanbulakademi.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru formunu dikkatlice doldurmanızda fayda vardır.
• İlk Öğretmen Akademisine Sınıf Öğretmenleri, Okul Öncesi Öğretmenleri, ilkokullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri, Rehber Öğretmenler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri başvuru yapabilir.
•Akademi başvurularımızda  Pandemi sürecinde Uzaktan eğitim ( online eğitim ) esas olacak ve programda ilan edilmiş olan katılımcı adayı sayısı kurayöntemi ile belirlenecektir.

Yüzyüze eğitimlere geçildiğinde eğitim ve atölye – uygulama alanları akademi sayfamızdan ilan edilecek ve bu noktada ilimizin her iki yakasında olacak biçimde planlama gerçekleştirilecektir. Katılımcı öğretmenlerimizin seçimi ilan edilmiş olan sayıyı aştığında kura yöntemi ile seçim gerçekleşecektir.

• Akademi eğitimlerine devam zorunludur. Mevzuat gereği 1/5 oranında eğitime katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir.
İLK ÖĞRETMEN AKADEMİSİNDE EĞİTİM VERENLER
Z.Gökhan DOĞAN, MEB Öğretmen Yetiştirme Daire Başkanı
Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR -Tema
Doç.Dr. Yavuz SAMUR-Eğitmen-Oyun Tasarıcısı
Müjdat ATAMAN,
Yazar, Eğitim Yöneticisi, Eğitimpedia Yazarı
Murat MOROĞLU,Yazar, Eğitim Yöneticisi, Eğitimpedia Yazarı
Abdulkadir ÖZBEK, Eğtim Uzmanı, Eğitim Yöneticisi
Dr.Nilay YILMAZ, Yazar, Yaratıcı Yazma-Yaratıcı Okuma Eğitmeni
Eda ALBAYRAK,Yazar,  Eğitmen
Arzu SAVAŞ, Yazar, Zihin Haritaları Eğitmeni
Bedi AYDIN, Yazar, Uzm.Psk. Dan.
Yılmaz ERDAL, Terapist
Dr. Öğr.Üyesi Elif YURDAKUL, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Özgür ŞİMŞEK, Öğretim Üyesi
Dr.Burcu CABBAR,Balıkesir Ün.Öğr.Üyesi
Dr. Özge ÖZDEMİR, P4C eğitmeni
Dr. Serkan DEMİR, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi Koordinatörü
Dr. Gökhan KARAOSMANOĞLU,
Drama Eğitmeni
Dr. Salih UÇAK, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Bilimler Akademisi Koordinatörü
Ayşenur KUTLUCA CANBULAT ,Doç.Dr.Öğr.Üyesi
Can KAHRAMANSOY-Eğitmen, Müzik öğretmeni
Barış KARAYAZGAN- Sanatçı
İlker UÇARER-Sanatçı
İlksen KODAL-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Akademisi Koordinatörü
Yurdanur AY PAŞA, , Yazar, Hikaye ve Masal Anlatıcısı
Esin YILMAZ, Eğitmen
Gizem OK ULUÇAY, Tuzla Terakki Okulu Sınıf Öğretmeni
Esra BAYTEKİN, Eğitmen (TEMA)
Nesrin ÖZBABA ULUĞ
-STEM eğitmeni
Ertuğrul BOZKURT, Eğitmen
Resul AYDOĞAN, Eğitmen-Oyun Tasarımcısı
Yasemin BAŞLANTI,MEB Sınıf Öğretmeni-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Öğretmen  Akademisi Koordinatörü

FAALİYET VE PROJELERİlk Öğretmen Akademisine devam eden katılımcılarımız akademide aldıkları eğitimler-atölyeler sırasında ve sonrasında;
● Görevli oldukları okul veya kurumlarda aldıkları tecrübeyi paylaşıp öğrenciler başta olmak üzere veliler/ diğer öğretmenler/diğer paydaşlarla  tasarlayacaklardır.
● Aldıkları eğitimleri, öğrendikleri yöntem ve yaklaşımları kullanarak öğrenme ortamları tasarlayacaklardır.

YAYINLAR

Akademilerin sonunda katılımcıların görüşlerini ve akademi ile birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları faaliyet ve projeleri-etkinlikleri konu alan İlk Öğretmen Akademisi Etkinlik Kitabı çıkarılacaktır.

KURUMSAL İLİŞKİLER

İlk Öğretmen Akademisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün protokol imzaladığı İstanbul’daki resmi, özel ve vakıf üniversiteleriyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsemektedir. Akademimiz amaçları doğrultusunda kurumsal ilişkileri destekleyerek hedefine ulaşmayı görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

EĞİTİM YERLERİ / GÜNLERİ/SAATLERİ

Pazartesi günleri 
20.00-21.30 saatleri arasında uzaktan eğitim olarak yapılacaktır.. 

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
#1 | Didem HASAR
Faaliyete Git | 07.03.2020 11:31
Böyle bir eğitim düzenlediğiniz için teşekkürler...
#2 | Neşat GÜNGÖR
Faaliyete Git | 07.03.2020 11:12
Akademi eğitimi benim için çok verimli oldu. Öğrendiklerimi sınıfımda uygulama imkanı bulduğum için de çok mutlu olduğumu belirtir, devam etmesini isterim.
#3 | Sema Duygu ORCAN
Faaliyete Git | 05.03.2020 20:25
Yasemin hanım inanılmaz içten ve cana yakın onun enerjisi tüm eğitimlerde sürdü. Onun için ona ayrıca teşekkür ediyorum.
#4 | Uğur TAZEGÜL
Faaliyete Git | 05.03.2020 16:36
Faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum
#5 | Alev ÖZBEY
Faaliyete Git | 05.03.2020 14:43
İstanbul akademili olmak ayrıcalıktır, iyi ki
#6 | Bilgen SEZGİN EMİR
Faaliyete Git | 05.03.2020 13:03
Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesinin ortamında drama eğitimi almak hele de Gökhan hoca gibi bu işi severek ve en iyi şekilde yapan bir öğreticiden almak beni çok mutlu ettiği gibi kendimi de çok şanslı hissettim.
#7 | Bilgen SEZGİN EMİR
Faaliyete Git | 05.03.2020 13:00
Harika bir eğitimdi. İçimizdeki sanatçı ruhunu ortaya çıkarmamıza yardımcı oldu. Özellikle Banu Hanıma çok teşekkür ederim. Öğrendiklerimizi hemen öğrencilerimizle paylaşmamız bu işi onların da çok iyi yapabildiğini ortaya çıkardı. Temennimiz bu e...
#8 | Özge BİLGİN
Faaliyete Git | 04.03.2020 16:56
Harika deneyimler yaşadığımız bir atölye çalışması oldu.
#9 | Zeynep Bengü CELEP
Faaliyete Git | 04.03.2020 12:00
Z kuşağıyla iletişimin doğru kurulabilmesi için oldukça etkili bir faaliyetti.
#10 | Selçuk BABÜR
Faaliyete Git | 04.03.2020 09:31
Eğitim çağımızın sorunlarına çözüm önerileri tutacak şekilde planlanmış ve yeterli idi.
#11 | Sevgi ÜNSAL
Faaliyete Git | 03.03.2020 22:00
Çok verimli ve keyif aldığım bir deneyimdi. Keşke daha uzun süreli veya tekrarı olsa. Çok teşekkürler...
#12 | Nurgül ÖZENİR
Faaliyete Git | 03.03.2020 19:22
Süperdi.
#13 | Yasemin KİCİMUSLA
Faaliyete Git | 03.03.2020 19:18
Mükemmeldi.
#14 | Cansu CANAYAKIN
Faaliyete Git | 03.03.2020 12:38
Özellikle eğitimde Burcu hocanın uygulattığı etkinlikler birey olarak doğadaki etkimizi fark etmemizi sağladı. Sınıflarımızda bu tarz etkinlikler yaparak öğrencilerimizde de benzer farkındalıklar oluşturabiliriz. Çevre hakkında doğru bildiğim bazı...
#15 | Gürkan DOĞAN
Faaliyete Git | 03.03.2020 10:33
Güzel ve etkili hazırlanmış bir atölye çalışmasıydı. Kendi adıma faydalı bilgiler öğrendiğim bir atölye oldu. Yapılan etkinlik ve uygulamalar güzel hazırlanmıştı.