Bir İstanbul Bin Bir Evliya Çelebi Atölyesi


BİR İSTANBUL BİN BİR EVLİYA ÇELEBİ ATÖLYESİ

"Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul İnsanlar var oldukça yaşayacaktır." diye ifade etmiştir İstanbul’u 16. Yüzyılda gezmiş olan Petrus Gyllius.
Aynı dönemin insanı olan Evliya Çelebi de Seyahatname ’sinin 10 cildinden birini bu kadim şehre ayırmıştır.
Ve günümüz dünyasında kültür aktarıcısı rolü olan öğretmenin bu muazzam hazineyi, geleceği inşa edecek olan çocuklara iletme sorumluluğu vardır.
Bu bağlamda, atölye çalışması ile Evliya Çelebi ve İstanbul'dan yola çıkarak kültürümüzün kıymetlerini kaynak alarak, öğretmenin sınıfta çocuğa kültürel akarımı nasıl yapabileceği ile ilgili bir deneyim sunulacaktır.
  • Eğitsel materyal paylaşımı,
  • Sınıf içi ve dışı etkinlik örnekleri,
  • Hikayeleştirme,
  • Hikaye anlatıcılığı süreçleri ile öğretmenin, bir şehrin kültür tarih hazinesinden beslenerek, rol model olarak , kültür kodumuzda yer alan bir kişiliği sunma yolu;  öğrencisine kültürel aktarımı sağlaması için bir zemin sunmayı amaçlanmaktadır.
Bu atölye çalışması 

03.05.2021 saat 21.00-23.00
10.05.2021 saat 21.00-23.00  saatleri arasında zoom bağlantısı ile uzaktan gerçekleştirilecektir. 

Başvuru Sayfası:
İstanbul Öğretmen Akademileri - Akademiler :: Bir İstanbul Bin Bir Evliya Çelebi Atölyesi (meb.gov.tr)