FELSEFEMİZ

Öğretmenlerimizin ve Yöneticilerimizin; kişisel ve mesleki gelişimini destekleyip, akademik kariyerlerini zenginleştirirken, Akademilerde aldıkları kazanımları öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtmaları ve ilçelerinde farkındalık yaratmalarını sağlamak amacıyla yola çıktık.

Geleceğin dünyasında, eğitim alanında paydaşlarımızla birlikte en etkili yol haritasını çizerek ortak aklı en iyi kullanabilme vizyonumuzla, bilgi ve iletişim teknolojileriyle hızla değişen sosyal çevreye başarılı bir şekilde uyum sağlamasını istediğimiz öğrencilerimizi yetiştiren öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak eğitim ekosistemine değer katacağımıza inanıyoruz.


Bu inançla İstanbul Öğretmen Akademileri, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda 21. yüzyıl çoklu öğrenme modelleri ile yüz yüze ve çevrimiçi harmanlanmış öğrenme ortamı sunarak merkezinde insan olan eğitimin öğretmenlerimize ve yöneticilerimize bütüncül bir yaklaşımla ulaşmasını sağlıyor.

İLKELERİMİZ

Sürekli Mesleki Gelişim: Dünyayı, bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeleri, gelişen, yenilenen ve dönüşen toplumun sorun ve gereksinimlerini yakından takip ederek, hep daha iyisini aramaya yönelerek topluma hizmet etmeyi sürekli mesleki gelişim ile yerine getirmeyi benimsiyoruz.

Seçkinlik: Öğretim ve öğrenme yaklaşımlarında analitik titizlik, yüksek standartlar ve yenilik oluşturma çabasındaki bir sorgulama kültürünü öğretmenlerimizin temel nitelikleri haline getirmenin eğitimde seçkinliği gerçekleştirmede en etkili yol olduğuna inanıyoruz.

Çeşitlilik: Eğitmenlerin, akademisyenlerin ve fikirlerin çeşitliliği kaliteyi yükseltecek, kapsamı genişletecek ve eğitim zenginliğini arttıracaktır. Bu nedenle özellikle çeşitli ve kapsayıcı öğrenme topluluklarını teşvik eden ağlarla, üniversitelerle ve kamu yararına çalışan kurumlarla ortak aklı en iyi şekilde kullanarak iş birliği yapmaktayız.

Etki: Gelecek nesil öğretmenlerine yatırım yapıyoruz çünkü etkin bir öğretmen tarafından verilen kaliteli bir eğitimin öğrenci başarısı üzerindeki en büyük etki olduğunun bilincindeyiz. Bu yatırım sayesinde gelecek nesillerde iz bırakacak öğretmenleri arttırma çabasındayız.

Yetkilendirme: Öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın, eğitimde yenilikçi liderler ve rol modeller olarak öğrencilerine ilham vereceğine inanıyoruz. Bu misyonumuzu benimseyen öğretmenlerimizle eğitim ekosistemimize olumlu katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.