• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı :: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri

Faaliyet Yetkilisi

Zehra Esra BALKAN

Faaliyet İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 7
Açık Faaliyet Sayısı: 1
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 6
Toplam Başvuru Sayısı: 365
Toplam Katılımcı Sayısı: 176
Toplam Kapasite Sayısı: 320

Faaliyet Yeri: Fatih

Temel Astronomi Ve Teleskop Eğitimi Atölyesi - I
 • 15.02.2024 - 07.03.2024
 • |
 • 17:00 - 19:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
12.02.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Eyüpsultan

Öğretmenimle Sınıfta Uzay Var
 • 17.01.2024 - 18.01.2024
 • |
 • 17:00 - 19:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
15.01.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Tübitak 4004 - 4005 - 4008 Projeleri
 • 16.12.2023 - 06.01.2024
 • |
 • 14:00 - 15:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
14.12.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

Sınıftan Uzaya-astronomi Eğitiminde İyi Örnekler
 • 14.12.2023 - 21.12.2023
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyet bir yönetici ya da
ilgili yetkili tarafından iptal edildi.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Eyüpsultan

Okuldan Uzaya - Her Yaşa Gök Bilim Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
 • 07.12.2023 - 28.12.2023
 • |
 • 17:30 - 19:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
04.12.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Akademisi
 • 01.11.2023 - 03.01.2024
 • |
 • 17:00 - 20:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
29.10.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

'' Yıldızlara sadece parlak noktalar olarak bakmayın.
             Evrenin genişliğini anlamaya çalışın''.
                                                                                                   Maria Mitchel

VİZYON VE MİSYON

 1. Yüzyılın eğitim – öğretim modelleri içerisinde ve uzay araştırmalarının her geçen gün artarak insanlık tarihine yön vermiş olduğu bu süreçte, disiplinler arası bir yaklaşım ile Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında farkındalığını arttırarak , gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin donanım, bilgi ve becerilerini arttırmak.

 

AMAÇLAR

                Yapılan bilimsel araştırmalar , bugünün anaokulu öğrencilerinin üçte ikisi’nin , yetişkinliklerinde şu anda varolmayan işlerde çalışacağını öngörmekte. Özellikle pek çok bilim dalı geçmişte olduğu gibi sadece kendi alanında çalışmak yerine inter disipliner ve multi disipliner çalışmalar yaparak gelişmekte . Astronomi fizik , Kimya , Matematik , Biyoloji gibi temel bilimlerin dışında Sanat, Edebiyat , Müzik gibi pek çok alanla buluşmakta .  Öğretmenler geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan bilgi ve davranış  mühendisleridir  aynı zamanda . Bu nedenle ,erken çocukluktan başlayarak Üniversite çağına kadar tüm  branşlardan öğretmenlerimizin  Temel Astronomi bilgisi ve Uzay araştırmaları ile ilgili olarak bilgi paylaşımı ,  21. Yüzyılın  eğitim ve öğretim becerileri ile sahip oldukları bilginin buluşturulmasıni  sağlamak , daha donanımlı hale getirmek ve bilim – yaşam bağlantılarının kurulmasında ,farkındalıklarının arttırılmasına destek olarak sürecin öğrenciye ulaşmasında etkin rol oynamak  , Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi’nin öncül amaçlarındandır.
Bu temel amaçlar aynı zamanda 2018 yılında kurulmuş olan Türkiye Uzay Ajansı ve geçtiğimiz yıl ilan edilmiş olan Milli Uzay Programımızın başta gençler olmak üzere herkese ve dolayısıyla eğitimin tüm paydaşların da uzay farkındalığı oluşturmak ve Milli Uzay Programımızı uygulama noktasında eğitimler düzenlemek Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademimizin vizyon ilkeleri arasında yer almaktadır.

Yaşamakta olduğumuz süreç her bir öğretmenimizin ‘’ Uzay çağında öğretmen olmak  ‘’  noktasında gerekli temel alt yapıya sahip olması ve eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sağlayarak , paylaşması ekseninde akademimizin temel amaçlarıyla bütünleşmektedir.  Bu öğrenme süreci içerisinde  eğitim alan öğretmenlerimiz Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisinin başlattığı ve 2019 yılından beri sürürmekte olduğu Okuldan UZAYA Projesi ile ilişkili olarak okul bahçelerini başta öğrenciler olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için uzaya açılan pencereler olarak  ve yalnızca bir eğlenme alanı değil aynı zamanda bir öğrenme alanı olarak planlayacaktır. Okul bahçelerinde teleskopla gökyüzü gözlemi, Astronomi ve Uzay Bilimleri temalı atölyeler, Astronomi Steam ve Feteem atölyeleri ve Robotik çalışmalar gerçekleştirebilir ve bu süreçte akademimiznden destek isteyebilirler. 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi

 •  * Öğretmenin yetkinliğini, kalite ve uzmanlığını geliştirmek maksadıyla eğitim programları hazırlamak, içerik üretmek ve uygulamak.
 • * Üniversiteler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başta okullar olmak üzere toplumun bütün kademelerine değer üretmek.
 • * Akademiye öğretmen seçimi ve eğitimiyle ilgili bütün süreçleri yürütmek.
 • * Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında sempozyum, kongre, kurultay, konferans, panel workshop… gibi bilimsel çalışmalar yapmak.
 • * Üniversitelerimizin Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilişkili bölümlerinde görev yapmakta olan akademik kadroları ile Okul öncesi , eğitimin tüm kademe ve branşlarından öğretmenlerin ortak çalışmasına zemin hazırlamak.
 • Fen Bilgisi ve Fizik öğretmenlerine alan – bölüm dersleri nedeniyle Astronomi ve Uzay Bilimleri konularında mesleki yetkinliklerinin gelişmesinde alanlarında uzman akademisyenlerle buluşmalarını sağlamak
 • * Astronomi eğitiminde interaktif yöntem ve tekniklerle e-ortamlar ( E- Atölyeler – Deney Çalışmaları / Eratosthenes Deneyi – Dünya’nın * çevresini ölçme ) oluşturmak ve öğretmenlerimizin bilim- yaşam bağlantılarının kurulmasında yetkin hale getirme sürecine katkıda bulunmak .
 • * Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisine katılan öğretmenlerin üniversitelerin anabilim dallarıyla birebir çalışmalarını sağlamak.
 • * Öğretmenlerimizin 21. Yüzyılın öğrenme beceriyle donanımını arttırmak ve Web tabanlı eğitim teknolojileri noktasında Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilişkili ve öğrencileriyle okul ve okul dışı öğrenme ortamları hazırlama sürecine katkı sağlamak
 • Öğretmenler arasında yüzyüze ve çevrim içi ''Deneyim Paylaşım Atölyeleri'' gerçekleştirmek.
 • Bilmeden Bilim Atölyesi ile günlük yaşam ve bilim arasında bağlantılar yoluyla, sahada öğrencilerin yeterliliklerinin artırılmasına yönelik çevrim içi çalışmalar düzenlemek. 
 • Öğretmenlerimizin teori ve pratik bir diğer ifade ile sahada öğrencileriyle gerek dijital gerekse modelleme youyla ürün oluşturmalarına katkı sağlamak.
 •  Ülkemizin farklı üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri ile Fen Bilimleri Eğitiminde Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanında başta TÜBİTAK Projeleri olmak üzere, proje bazlı çalışmalar noktasında eğitimler oluşturmak.

( Stellerium Programı , Gökyüzü Gözlem araçları , Güneş Saati Atölyesi, Eratosthenes Deneyi ile Dünya'nın Çevresini Hesaplama, Usturlab Atölyesi)

 • * Dünyada ve Ülkemizde sürdürülmekte olan Uzay araştırmaları ile ilgili olarak öğretmenlerimizin konularında yetkin uzmanlarla buluşmalarını sağlamak, bilimsel gelişim toplantıları ( Pandemi süreci Online – Sonrasında Yüzyüze )
 • Bilim kültürünün gelişimi ve yaygınlaştırılmasında temel rol oynayan öğretmenlerimizin , Astronomi ve Uzay Bilimleri alanlarında kendi coğrafyamız başta olmak üzere tüm Dünyada geleceği şekillendiren bilim insanlarının gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi ve yeni ilgi alanları oluşmasına katkı sağlamak.
 • * Türk Astronomi Derneği başta olmak üzere Astronomi ve Uzay Bilimleri konusunda bilimsel yayınlar ile ilgili doğru kaynaklara ulaşmalarına katkı sağlamak .
 • * Akademiye katılan öğretmenlerin bilimsel hazırlık yapmalarını sağlayarak, alanlarıyla ilgili akademik içerikler üretimlerini sağlamak.
 • * Öğretmenlerin alana katkı sağlamaları için çeşitli “uygulama atölyelerine”katılımını sağlamak.
 • * Eğitim alanındaki çağdaş yaklaşımları izleme, bütüncül ve disiplinler arası yöntem ve teknikleri kullanabilme yeteneği kazandırmak
 •                  ‘’ Uzay Çağı Çocuklarına , Uzay Çağı Öğretmeni ‘’ olmak…
 • * Bu noktada sürece hakim, yeni öğrenme alanlarına açık, disiplinlerarası düşünebilen ve birbirine destek olan , bilgi üreten ve paylaşan öğretmenlerin mesleki yapılanma ve gelişim süreçlerine katkı sağlamak..
 • * Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak “sosyal sorumluluk projeleri” yapmak.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi tüm branş ve kademelerden öğretmenlerimiz ve akademilerimizle bütüncül bir yaklaşımla 2023- 2024 Eğitim ve öğretim yılına heyecanla başlamaktadır .

 

 HABERLER:

 

Akademimizle ilgili güncel haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

@istmemakademiler – Facebook

İst­_akademileri  ­-   İnstagram

@ist­_Akademiler – Twitter

 


Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisinde eğitim veren EĞİTİMCİLERİMİZ

 

Prof. Dr. Tansel AK                İstanbul Üniversitesi  -  Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi Danışmanı

Prof.Dr. Selçuk BİLİR             İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Serdar EVREN          Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Ersin GÖĞÜŞ           Sabancı Üniversitesi

Prof.Dr. Dursun KOÇER        Kültür Üniversitesi

Prof.Dr. Adnan ÖKTEN          İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Talat SAYGAÇ          İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Yavuz UNAT             Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ESENOĞLU  İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.  Barbaros GÖNENÇGİL    İstanbul Üniversitesi 

 

Doç.Dr. Emre IŞIK                   Türk – Alman Üniversitesi

Doç.Dr. Ersin KARADEMİR     Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğr.Üye Sinan ALİŞ           İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üye. Hikmet ÇAKMAK    İstanbul Üniversitesi 

Dr. Öğr.Üye Mevlana BAŞAL   İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr.Üye. Taşkın ÇAY          İstanbul Üniversitesi

Dr.Öğr.Üye Tuncay ÖZDEMİR   İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr.Üye Ayşegül YELKENCİ     Kültür Üniversitesi

Dr. F. Korhan YELKENCİ           İstanbul Üniversitesi

Araş.Gör. Süleyman FİŞEK       İstanbul Üniversitesi

 

 

 

 DUYURULAR

Değerli öğretmenlerimiz ,

2023- 2024 eğitim öğretim yılı başvurularımız internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru formunu dikkatlice doldurmanız gerekmektedir.

Eğitimlerimiz farkındalık (Tüm branşlarda ve eğitimin tüm kademelerinde görev yapmakta olan öğremenlerimize yönelik )ve yetkinlik eğitimleri (öncelikle Fen Bilgisi , Fizik , Matematik branş öğretmenlerine yönelik)  olarak planlanmıştır.

Akademi eğitimlerimiz yüzyüze ve çevrim içi gerçekleşecek ve programlarda ilan edilmiş olan katılımcı adayı sayısı kura yöntemi ile belirlenecektir.

Yüzyüze eğitimlerimizde eğitim ve atölye – uygulama alanları akademi sayfamızdan ilan edilecek ve bu noktada mümkün olduğunca ilimizin her iki yakasında olacak biçimde planlama gerçekleştirilecektir. Katılımcı öğretmenlerimizin seçimi ilan edilmiş olan sayıyı aştığında kura yöntemi ile seçim gerçekleşecektir.

   Akademiye devam zorunludur. Mevzuat gereği 5/1 oranında çalışmaya katılmayan katılımcıların akademiyle ilişiği kesilir ve herhangi bir katılım belgesi – sertifika verilmez.

 

                         ‘’ Aynı Gökyüzü Altında Sevgi ve Bilgi ile ‘’

 

                                                                                                 Astronomi ve Uzay Bilimlerİ Akademisi Koordinatörü

                                                                                                                                                                           Z.Esra Balkan

 

 

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
#1 | Alirıza ÇİFCİ
Faaliyete Git | 23.05.2023 08:36
Çok yararlı oldu. Tşk.
#2 | Baki AYDIN
Faaliyete Git | 16.05.2023 18:35
Çok teşekkür ederim.
#3 | Halis BOZOĞLU
Faaliyete Git | 29.04.2023 18:21
Teşekkürler
#4 | Hayriye ÇAKICI
Faaliyete Git | 03.03.2023 10:24
Bu eğitime katıldığım için çok mutluyum
#5 | Alper CAN
Faaliyete Git | 28.01.2023 13:19
Teşekkürler.
#6 | Songül DİNÇER
Faaliyete Git | 06.01.2023 20:16
Sinan hocamıze ve bilgilerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Derslerimizde kullanabileceğimiz etkinlikler ve bilgiler aldık, bilgilerimizi güncellemiş olduk. Emeğine sağlık, çok değerli ve verimli bir eğitim oldu
#7 | Şeyma UÇAR
Faaliyete Git | 03.01.2023 16:34
özverili anlatımı için teşekkür ederiz.
#8 | Şeyma ÇALLI
Faaliyete Git | 26.10.2022 19:49
Teşekkürler
#9 | Halime TETİKOĞLU
Faaliyete Git | 26.10.2022 00:02
Çok güzel bir etkinlikti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım,sohbet havasında öğrenme ortamının sağlanması mükemmeldi.
#10 | Ayşe Gonca ASLAN
Faaliyete Git | 24.10.2022 17:54
Teşekkür ederim.
#11 | Ayşenur INCE
Faaliyete Git | 21.10.2022 21:24
tesekkürler
#12 | Ayşenur INCE
Faaliyete Git | 21.10.2022 21:23
çok tesekkurler
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak çerezler kullanılmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz toplanıp işlenmektedir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı ve kişisel verilerinizi işlememizi kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı, Aydınlatma Metnimizi ve Kullanıcı Sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.