• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı :: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Lisan Atölyeleri

Faaliyet Yetkilisi

Sümeyra ŞEKER

Faaliyet İstatistikleri

Toplam Faaliyet Sayısı: 10
Açık Faaliyet Sayısı: 0
Açılacak Faaliyet Sayısı: 0
Kapalı Faaliyet Sayısı: 10
Toplam Başvuru Sayısı: 614
Toplam Katılımcı Sayısı: 474
Toplam Kapasite Sayısı: 590

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Drama Games And Technıques In Foreıgn Language Teachıng
 • 27.02.2024 - 27.02.2024
 • |
 • 19:00 - 21:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
24.02.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Desıgn Fırst, Teach Next:choosıng The Rıght Tools For Your Instructıonal Desıgn
 • 20.02.2024 - 20.02.2024
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
16.02.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Abroad Opportunıtıes For Teachers 1: Fulbrıght Teachıng Excellence And Achıevement Program
 • 16.02.2024 - 16.02.2024
 • |
 • 17:00 - 19:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
14.02.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Beyoğlu

Museum Educatıon: Medıa And Fake News
 • 13.02.2024 - 13.02.2024
 • |
 • 16:00 - 18:00

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
08.02.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

Knowledge Construction And Meaning Making İn Clıl Classroom
 • 08.01.2024 - 08.01.2024
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
05.01.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

A Guide For Staging A Text
 • 05.01.2024 - 12.01.2024
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
03.01.2024 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

Technology Supported Course Desıgn
 • 12.12.2023 - 16.01.2024
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
07.12.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

Enhancıng Readıng And Wrıtıng Skılls In The Efl Classroom
 • 28.11.2023 - 05.12.2023
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
21.11.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Fatih

Enhancıng Lıstenıng & Speakıng Skılls In The Efl Classroom
 • 31.10.2023 - 07.11.2023
 • |
 • 17:30 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
27.10.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

Faaliyet Yeri: Genel Ağ (İnternet)

Integratıng Socıal Justıce Into Elt
 • 30.10.2023 - 04.12.2023
 • |
 • 18:00 - 19:30

Bu faaliyete ait başvuru ekranı
27.10.2023 23:59:59'da kapandı.

Faaliyeti İncele/Başvur

“Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.”
~ Yusuf Has Hacib ~ 

Dil insanın duygu ve düşüncelerini aktardığı, kültür ve hayat tecrübesini yansıttığı bir araçtır. Dil, sadece iletişim amacıyla kullanılmaz, aynı zamanda bu iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının da nesilden nesle aktarılmasını sağlar. Dolayısıyla medeniyetlerin birbirini tanıması için ana dillerinin yanında diğer dilleri öğrenmeleri en temel ihtiyaçlarındandır.

Beşeri ilişkilerin geliştirilmesinde stratejik öneme sahip olan “Yabancı Dil Öğretimi” dünyanın pek çok ülkesinde farklı yöntem ve araçlarla hatırı sayılır bir ağırlıkla eğitim müfredatlarında yer almaktadır. Türkiye’de de uzun bir geçmişi olan yabancı dil öğretimi Arapça öğretimiyle başlamış, daha sonra Fransızca ve Almanca önem kazanmıştır. NATO’ya üye olduktan ve Avrupa Birliği ile müzakereler başladıktan sonra ise İngilizce öğretimi ön plana çıkmaya başlamıştır.

Ülkemizde yabancı dilin önemi artık herkes tarafından bilinmekle beraber “Neden yeterince öğretilememektedir?” sorusu yıllardır sorulmakta, fakat maalesef sağlıklı uygulamalara geçilememektedir. Bu “neden” sorusunun tek bir cevabı olmadığı, pek çok farklı faktörlerin etkilediği bilinen bir gerçektir. Biz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevcut sistemdeki olanaklarımıza ve kaynaklarımıza odaklanarak, bunları en etkin biçimde kullanarak yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini benimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verecek projeler oluşturmak ve yürütmek amacıyla Lisan Akademisini kurduk.

VİZYONUMUZ
Uluslar arası etkileşimin en önemli unsuru olan dilin öğretilmesine etkin katkı sağlayan, en faal ve saygın akademilerden biri olarak ülkemizin eğitim politikalarına yön vermek.

MİSYONUMUZ
Mevcut olanaklarını ve kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak yabancı dil öğretmenlerinin ve yabancı dilin önemini benimsemiş tüm öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verecek projeler oluşturmak ve yürütmek. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen, özgüven sahibi, yabancı dilin gerekliliğini önemseyen, ülkemizin kültür mirasına sahip çıkıp farklı kültürlere bunu aktarabilen ve geleceğe yön verecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin liderlik etmelerini sağlamak.

AMAÇLARIMIZ
 • Milli değerlerimizin ve kültürümüzün farklı kültürlere aktarılmasını sağlamak
 • Milli eğitimin yabancı dil öğretme politikalarına katkı sağlamak
 • Öğretmenler arasındaki paylaşım ağını etkinleştirmek ve güçlendirmek
 • Öğretmenlerin liderlik potansiyelini geliştirmek
 • Öğretmenlerin kazandığı bilişsel, davranışsal ve teknik becerilerinin gerçek hayatta uygulanmasını sağlamak,
 • Yaşam boyu öğrenme kabiliyetini inşa etmek
 • Öğretmenlerin mesleklerine bağlılığını güçlendirmek
 • Adil, şeffaf ve sorumlu yönetişim anlayışını başarıyla uygulayan bir akademi olmak
DANIŞMAN: Doç. Dr. Tuncer CAN 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK PROGRAM
Eğitim programımız İngilizce öğretmenlerinin güncel öğretim yöntemleri konusunda bilgilerini tazelemeleri, yenilikçi teknolojileri dil öğretim yöntem ve tekniklerine adapte etmeleri, Erasmus+ projelerine nasıl başvurulduğunu öğrenmeleri, yapılacak çalıştaylarda tasarlayacakları materyalleri, ders planlarını ve ölçme-değerlendirme araçlarını sunarak paylaşma fırsatıyla sınıf içindeki ve dışındaki öğretim kalitesini geliştirmelerini sağlıyor.

LİSAN AKADEMİSİNDE VE ATÖLYELERİNDE GEÇMİŞ YILLARDA EĞİTİM VEREN EĞİTMENLERİMİZ
Prof. Dr. Derin ATAY
Prof. Dr. Belma HAZNEDAR
Prof. Dr. Yasemin BAYYURT
Prof. Dr. Turan PAKER
Prof. Dr. Bena Gül PEKER
Prof. Dr. Amanda YEŞİLBURSA
Prof. Dr. Nalan KIZILTAN
Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN
Doç. Dr. Sumru AKCAN
Doç. Dr. Ahmet BAŞAL
Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
Doç. Dr. Betil ERÖZ
Doç. Dr. Tuncer CAN
Doç. Dr. Gökçe KURT TİFTİK
Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL
Dr. Öğr. Üyesi Kenan DİKİLİTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ETUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Kamile HAMİLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Gülay KIRAY
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Y. KIRIK
Dr. Öğr. Üyesi Devrim GÜNAY
Dr. Öğr. Üyesi Servet ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Ece GENÇ YÖNTEM
Dr. Öğr. Üyesi Dilek UYGUN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül TOPLU
Dr. Öğr. Gör. Sibel ERGÜN ELVERİCİ
Dr. Öğr. Gör. Zoe MARLOWE
CELTA Teacher Trainer Breana SPROUL
CELTA Teacher Trainer Meaghan GATES
CELTA Teacher Trainer Suzanne BECKERLY
CELTA Teacher Trainer Nick WORTH
CELTA Teacher Trainer Hilary SABLE
CELTA Teacher Trainer Steven OGDEN
CELTA Teacher Trainer Tony GURR
CELTA Teacher Trainer Carol NELSON
Teacher Trainer Merve OFLAZ
Teacher Trainer Akın Eray ELVERİCİ
Ar. Gör. Hanife TAŞDEMİR
Okt. Şükran Güvenç ÇETİNKOL
Okt. Gülizar ÖZTÜRK
Okt. Doğa BİLGİNER
Okt. Zeynep AKGÜN
Okt. Buket ÇETİN
Okt. Jonathan DONNELLAH
Okt. Scott WELLS
Okt. Joel COMPTON
Okt. Matthew CHAMPLIN
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Zübeyir Gökhan DOĞAN

Tanımlanmış galeri bulunamadı.
#1 | Didem HASAR
Faaliyete Git | 08.02.2024 17:13
TEŞEKKÜRLER
#2 | Ayşe ÖZTÜRK
Faaliyete Git | 08.02.2024 13:57
Yasemin bayyurt hocamızla tekrar bir seminer istiyoruz
#3 | Fatıma Nur HACİNEBİOĞLU
Faaliyete Git | 06.02.2024 14:22
Çok kaliteli bir egitimdi. Tekrar olsa yeniden katılmayı çok isterim. Programın yapıldığı mekan daha yeterli olsa,daha rahat olurdu. Hocamız alanında çok iyi. Koşa koşa geldik derslere.
#4 | Nazan USLU
Faaliyete Git | 06.02.2024 12:35
Çok teşekkürler
#5 | Nazan USLU
Faaliyete Git | 06.02.2024 12:34
Çok teşekkürler
#6 | Merve AĞRI
Faaliyete Git | 03.02.2024 13:44
Çok faydalı ve güzel bir eğitimdi.
#7 | Melike ŞAHİN
Faaliyete Git | 25.11.2023 19:38
Yabancı hocalarla atölye çalışmalarının yürütülmesi bizim açımızdan çok faydalı oluyor.
#8 | Gizem SERDAR ÖMÜR
Faaliyete Git | 21.06.2023 10:23
Bu yararlı eğitim için hocamıza ve düzenleyenlere teşekkür edeeim
#9 | Fatıma Nur HACİNEBİOĞLU
Faaliyete Git | 20.06.2023 17:42
Eğitim çok güzeldi. Okul ve ders zamani olması dezavantaj oldu.
#10 | Halis BOZOĞLU
Faaliyete Git | 29.04.2023 18:21
Teşekkürler
#11 | Gizem SERDAR ÖMÜR
Faaliyete Git | 25.04.2023 21:48
Teşekkürler
#12 | Didem HASAR
Faaliyete Git | 19.04.2023 12:00
TEŞEKKÜRLER
#13 | Didem HASAR
Faaliyete Git | 19.04.2023 11:59
TEŞEKKÜRLER
#14 | Funda ALTINTAŞ
Faaliyete Git | 15.04.2023 20:36
Derslerimizi kitaplara sıkı sıkıya bağlı kalarak kelime öğretiminde kolaya kaçtığımı fark ettiğim, yeni fikirler edindiğim çok verimli bir eğitimdi
#15 | Funda ALTINTAŞ
Faaliyete Git | 15.04.2023 20:35
Kendimi çok şanslı hissettiren son derece verimli bir eğitim oldu.
#16 | Nihal ÇETİNER
Faaliyete Git | 15.04.2023 12:07
güzel bir sunumdu teşekkürler
#17 | Ali KILINÇ
Faaliyete Git | 14.04.2023 15:29
Eğitim için teşekkürler.
#18 | Ali KILINÇ
Faaliyete Git | 10.04.2023 20:33
Her şey için çok teşekkürler. Lisan Akademisi için emeği geçenlere minnettarız. :)
#19 | Selma GENÇAL
Faaliyete Git | 24.02.2023 20:59
Edebiyat Akademisinin yetkilisi Funda hocama yapılan faaliyetlerde gösterdiği çabadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu söyleşide de Ali Ural ın büyük yazarlığının yanında düzenlediği yazı atölyelerinde özgün yazarlar yetiştirdiğini ve çeşitli derg...
#20 | Alper CAN
Faaliyete Git | 28.01.2023 13:19
Teşekkürler.
#21 | Didem HASAR
Faaliyete Git | 27.01.2023 16:38
TEŞEKKÜRLER
#22 | Alirıza ÇİFCİ
Faaliyete Git | 16.01.2023 18:47
Herşey için teşekkürler
#23 | Fatıma Nur HACİNEBİOĞLU
Faaliyete Git | 10.01.2023 22:25
Hale hocam her hafta samimi bir tebessümle bizi karşıladı. Öyle güzel bir atmosfer oluşuyordu ki, haftanın yorgunlugu kimsenin aklına bile gelmiyordu. Emekleri için kendisine kucak dolusu teşekkürler.
#24 | Sümeyye YEŞİLTEPE
Faaliyete Git | 16.12.2022 19:22
Ferhat KARANFİL hocam sizinle tanıştığımız ve bu güzel eğitim için değerli vaktinizden bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka bir eğitimde görüşebilmek umuduyla..

Bir sözle de bitirmek istiyorum.
Ben öğrencilerime herhangi ...
#25 | Mehtap GÜNEŞ
Faaliyete Git | 16.12.2022 18:41
Çok verimli bir eğitimdi. Hocamıza çok teşekkür ediyorum.
#26 | Nihal ÇETİNER
Faaliyete Git | 01.11.2022 13:44
güzel ve faydalı bir eğitimdi teşekkürler
#27 | Fatıma Nur HACİNEBİOĞLU
Faaliyete Git | 31.10.2022 16:50
Bransimiz ile tamamen ilgili bir egitimdi. Eğitimciler gerek insani davranış yönünden, gerekse alan bilgi ve bunun aktarımı açısından çok iyiydi. Yeni programlarda yeniden katılmak isterim.
Teori, güncellik, uygulama yönünden gayet iyiydi....
#28 | Mehmet Güney GÖZEN
Faaliyete Git | 28.10.2022 01:48
Kelime Öğretimiyle alakalı bir eğitimi uzun süredir beklemekteydim.Öncelikle içerik olarak bulunamayan bir eğitim olması ve kelime öğretiminin dil edinim sürecinde hayati önem sahip olması nedeniyle alınan eğitim çok değerliydi.Ayrıca Musa Hocamın...
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak çerezler kullanılmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz toplanıp işlenmektedir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı ve kişisel verilerinizi işlememizi kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı, Aydınlatma Metnimizi ve Kullanıcı Sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.